၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၅) ရက္မွ (၁၈)ရက္ေန႔အထိရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၅) ရက္၊ ေန႔လည္(၃) နာရီ(၄၀) မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊"ဂ်င္းခါးေစ့ရြာ" အေနာက္ေတာင္ဖက္၊(၂) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိ မိမိတို႔စစ္ေၾကာင္းအား ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အင္အား(၁၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ တစ္နာရီခန္႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားကာ မိမိတို႔ဖက္မွ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္(၃) ဦးတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီး ဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွလည္း(၄) ဦးမ်က္ျမင္က်ဆံုးခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္(၁၆/၁၇) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားႀကီးႀကီးမားမားမ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ရန္သူသည္ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ယခင္ရက္မ်ား၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာေနရာမ်ားသို႔ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ(၁၈) ရက္ေန႔တြင္ရေသ့ေတာင္၊ေျမပံု ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ေနရာ(၃) ခု၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္ေနခဲ့သည္။ ရခိုင္ေဒသ၌ ယေန႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာ(၃) ခု၌ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ (၂၅) ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္းထပ္မံရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ(၁၈) ရက္ေန႔၊နံနက္(၈) နာရီ(၂၆) မိနစ္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ "မညင္းေတာင္ရြာ" ႏွင့္ "ၿပိန္ေတာရြာ"(ၿပိန္းေတာ) အၾကား၌လည္းေကာင္း၊ နံနက္(၁၀)နာရီ(၅၅) မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်က္ေတာင္ရြာ ႏွင့္ "ငစံေဘာ္ရြာ" အၾကား၌လည္းေကာင္းျမန္မာစစ္တပ္၏ အင္အား(၁၇၀) ပါစစ္ေၾကာင္းအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွအဆင့္ဆင့္ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူ(ျမန္မာစစ္တပ္)သည္ မိမိတို႔အားတိုက္ခိုက္ရန္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ အနည္းဆံုး(၅) ဦးက်ဆံုးခဲ့သည္။ ဒုတိယ အႀကိမ္တိုက္ခိုက္မႈအၿပီးတြင္ ရန္သူသည္ ေရွ႕ဆက္တိုးလာျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ ေခတၱရပ္တန္႔ေနခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၈) ရက္၊ ေန႔လည္(၁) နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ "ေလွ်ာက္ျခံဳရြာ" အေနာက္ဖက္(၂.၄) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ သံတြဲအေျခစိုက္၊ ခမရ(၅၆၆) တပ္ရင္း ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာ လွ်ပ္တျပက္တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွမ်က္ျမင္ (၁၀) ဦးခန္႔ေသဆံုးကာ ဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕လည္း ထပ္မံရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ရန္သူသည္ ေနရာအႏွံ့ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၈) ရက္၊ နံနက္(၁၁) နာရီ(၃၀) မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊"ေဂါင္းတိုက္" (ကုုုုလား) ရြာ၏ အေရွ႕ဖက္(၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌ျမန္မာစစ္တပ္၏အင္အား(၁၀၀) ခန္႔ပါ စစ္ေၾကာင္း တစ္ခုအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ကြန္မန္ဒိုမ်ားမွ (၁၅) မိနစ္ခန္႔လွ်ပ္တျပက္ဝင္ေရာက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အငိုက္မိသြားသည့္ရန္သူ(၁၀) ဦး(မ်က္ျမင္) အားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ခမရ(၅၅၁) မွလက္နက္ႀကီး၊ပစ္ကူမ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army