၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၁)ရက္၊တနဂၤေႏြေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

Updated: Aug 23, 2019

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ(၁၁) ရက္၊နံနက္(၉) နာရီ(၀၅) မိနစ္အခ်ိန္တြင္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ "အေပါက္ဝရြာ"ႏွင့္ "ခြဆံုရြာ"အၾကားတြင္ တပ္မ(၅၅) လက္ေအာက္ခံ၊အင္အား(၈၅) ဦးပါစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဆယ္မိနစ္ခန္႔ထိေတြ႕မႈအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ မ်က္ျမင္(၅) ဦးက်ဆံုးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္သူသည္ ေနရာအႏွံ့ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army