၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၀) ရက္၊စေနေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ၾသဂုတ္လ(၁၀) ရက္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း(၂) ေနရာ၊မင္းျပားၿမိဳနယ္အတြင္း(၁) ေနရာ၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း(၁) ေနရာ၊ စသည့္ေနရာ(၄) ခု၌တိုက္ပြဲမ်ားအသီးသီးျဖစ္ပြားကာ ၾသဂုတ္(၁၀) ရက္တစ္ေန႔တည္း၌ပင္ရန္သူ(၅၅) ဦးထက္မနည္းသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ရန္သူ႔ဖက္မွဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕လည္းထပ္မံရွိႏိုင္သည္။

(၁)ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ "အေနာက္ျပင္ရြာ" ႏွင့္" ေရႊေလာင္းတင္ရြာ" အၾကား၌ ညေန(၄) နာရီ(၁၁) မိနစ္တြင္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္းရန္သူ(၁၅) ဦးထက္မနည္းေသာအေရအတြက္ကိုသုတ္သင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

(၂) ၾသဂုတ္လ(၁၀) ရက္၊ ညေန(၄) နာရီ(၃၃) မိနစ္အခ်ိန္တြင္လည္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၏အျခားတစ္ေနရာျဖစ္ေသာ" အမ်က္ေတာင္ရြာ" ႏွင့္ "ေရစိုးေခ်ာင္းရြာ" အၾကားတြင္ ရခိုင္လူထုကို ႏွိပ္စက္၊ညႇင္းပန္း၊ဖမ္းဆီး၊သတ္ျဖတ္ေနေသာ အင္အား(၅၀) ခန္႔ပါ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ထပ္မံတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ရန္သူ(၇) ဦးအား(မ်က္ျမင္) သုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

(၃)၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၀) ရက္၊ ညေန(၆) နာရီ(၅၅) မိနစ္တြင္လည္း ရခိုင္ေဒသအတြင္း လွည့္လည္ကာ ေသာင္းက်န္းေနေသာ ဗမာလူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္နယ္ခ်ဲ႕တပ္( ျမန္မာ့တပ္မေတာ္) ၏ အင္အား(၉၀) ခန္႔ပါစစ္ေၾကာင္းသည္ မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ တပ္ရာ(ျမင္းတင္းမရြာ) အနီး၌မလြဲသာမေရွာင္သာတိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည္။ ရခိုင္စစ္ေျမျပင္၌ စိတ္ဓာတ္ေရးရာက်ဆံုးေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ယခုတိုက္ပြဲအတြင္း၌လည္း အက်အဆံုးမ်ားျပားခဲ့သည္။ မိမိတို႔ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ရန္သူ႔ဖက္မွနည္းဆံုး(၃၀) ခန္႔ေသဆံုးႏိုင္ၿပီး ဒဏ္ရာအေျမာက္အျမားလည္းရ႐ွိႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

(၄) ၾသဂုတ္လ(၁၀) ရက္၊ ညေန(၄) နာရီ (၅၅) မိနစ္အခ်ိန္တြင္လည္းပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊"ပြီးေခ်ာင္းဝရြာ" အေနာက္ေတာင္ဖက္(၂.၄) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေတာင္တန္းေပၚတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔ထိေတြ႕မႈအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ(၃) ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး တပ္ဆုတ္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တိုက္ပြဲမ်ားႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲရန္သူသည္အေဝးမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္သာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army