top of page

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၀)ရက္၊ စေနေန႔၊ရခိုင္ေဒသအတြင္းအေျခအေန ႏွင့္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ယခုရက္မ်ားအတြင္း ဗမာလူမိဳ်းေရးအစြန္းေရာက္နယ္ခဲ်႕စစ္ရာဇဝတ္တပ္(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္) သည္ လူမ်ိဳးေရးအမုန္းတရားမ်ားကိုအေျခခံေသာလုပ္ေဆာင္မွုမ်ားကိုဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွအေသအေပ်ာက္၊အက်အဆံုးျမင့္မားေနျခင္းမ်ားကို အဖတ္ဆည္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာ ၎တို႔၏တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုက်ဴးလြန္ခိုင္းကာ ျပႆနာမ်ားကိုပိုမို႐ႈပ္ေထြးေအာင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ရာဇဝတ္နယ္ခဲ်႕တပ္သည္ရခိုင္ရြာမ်ားကို အဓိကဦးတည္ၿပီး မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္မိ်ဳးႏြယ္စုမ်ားကို ဦးတည္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ မိမိတို႔မိ်ဳးႏြယ္စုမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ အျခားမိ်ဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကားတြင္လည္းေကာင္းလူမိ်ဳးေရးပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းမ်ားကိုဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္သူ၏ သပ္သွိဳ်ေသြးခြဲမႈမ်ား ႏွင့္ ေသြးကြဲေစရန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအထူးသတိထားၾကရန္ေလးစားစြာတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၀) ရက္၊ ညေန(၄) နာရီ(၁၀) မိနစ္အခိ်န္တြင္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုကို ပံုစံအမိ်ဳးမိ်ဳးျဖင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ကာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို္ဒုကၡေပးေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္အား ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ "အေနာက္ျပင္ရြာ" ႏွင့္" ေရႊေလာင္းတင္ရြာ" အၾကားတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အခိ်န္တိုတိုအတြင္းရန္သူ(၁၅) ဦးထက္မနည္းေသာအေရအတြက္ကိုသုတ္သင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

မိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုမ်ားကို ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းေသာ၊ ဒုကၡေပးေနေသာ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သူ႔ကိုမဆိုလက္တံု႔ျပန္သြားမည္ဆိုသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည့္အတိုင္း ယခုစစ္ေၾကာင္းအားလက္တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၀) ရက္၊ ညေန(၄) နာရီ(၃၃) မိနစ္အခိ်န္တြင္လည္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၏အျခားတစ္ေနရာျဖစ္ေသာ" အမ်က္ေတာင္ရြာ" ႏွင့္ "ေရစိုးေခ်ာင္းရြာ" အၾကားတြင္ ရခိုင္လူထုကို ႏွိပ္စက္၊ညႇင္းပန္း၊ဖမ္းဆီး၊သတ္ျဖတ္ေနေသာ အင္အား(၅၀) ခန္႔ပါ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ထပ္မံတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ရန္သူ(၇) ဦးအား(မ်က္ျမင္) သုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ(၁၀) ရက္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၏ ေနရာ(၂) ခုအတြင္း ရန္သူ(၂၂) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ဒဏ္ရာရသူအခိ်ဳ႕လည္းထပ္မံရွိႏိုင္သည္။

စစ္ရာဇဝတ္တပ္သည္ အက်အဆံုးႏွင့္ အထိအခိုက္မ်ားလွ်င္ ၎တို႔၏လုပ္ေနက်ထံုးစံအတိုင္း အနီးအနားရြာမ်ားသို႔လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားကိုမီးရိႈ႕ျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ကာ စစ္ရာဇဝတ္မႈကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ခဲ့သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ဤကဲ့သို႔မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးေနသည့္ျမန္မာစစ္တပ္၏တပ္ရင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ကာ ႏိုင္ငံတကာစစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံထပ္မံေပးပို႔သြားမည္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိခုခံကာကြယ္ေသာတိုက္ပြဲမ်ားကိုဆင္ႏႊဲေနရေသာ္လည္း လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို တိုက္ပြဲမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ကာ တိုက္ပြဲဧရိယာမ်ားကိုတိုးခဲ်႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္415 views

Comments


bottom of page