၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၀)ရက္ေန႔ တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း နယ္ခ်ဲ႕ေသာင္းက်န္းသူ ဗမာလက္နက္ကိုင္တပ္ထံမွသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသာလက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားႏွင့္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားထဲမွတစ္ခ်ိဳ႕Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army