top of page

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ဧၿပီလ ပထမအပတ္ အတြင္းရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္းေတာင္ရြာ ႏွင့္ စပါးထားရြာအၾကားတြင္ မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ သည္ နံနက္ (၈) နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီး ႏွစ္နာရီေက်ာ္ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမရွိေသာ္လည္း ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ လက္နက္ႀကီး မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈမ်ားမွာ ႀကိဳၾကားၾကိဳၾကားတစ္ေန႔လံုးနီးပါးရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၃) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၂) နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားမရွိေသာ္လည္း ဗမာနယ္ခ်ဲ႕ စစ္တပ္သည္ ဟတ္စကီးမ်ားေပၚမွ စက္ေသနတ္မ်ား၊ ေရာ့ကတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စိုင္းဒင္ေခ်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနေသာ ဘဂၤလီ(၇) ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိ သူအေရအတြက္မွာလည္း (၂၀) ႏွစ္ဆယ္ဦးေက်ာ္အထိရွိခဲ့သည္။ ဗမာစစ္တပ္သည္ ယခုကဲ့သို႔အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ဖံုးကြယ္လိုေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို အရပ္ဖက္ေဆး႐ံုတြင္ ကုသ ျခင္းအား မျပဳလုပ္ေစဘဲ ၎တို႔၏စစ္ေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုေပးျခင္း၊ ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို ပိုက္ဆံမ်ားေပးကာ အျဖစ္မွန္မ်ားႏွင့္သတင္းမွန္မ်ားကို ထိန္ခ်န္ဖံုးကြယ္ထားလွ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ၎သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွထုတ္ျပန္ရာတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အား ႏွိမ္နင္းရာတြင္ AA အဖြဲ႕ႏွင့္အတူရွိေနေသာ ဘဂၤလီ(၆) ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး (၉) ဦးဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဤသည္ မွာ ဗမာစစ္တပ္၏ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္လိမ္လည္ထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏွင့္ မ႐ိုးႏိုင္ေသာျပက္လံုး တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ေျမျပင္အေနအထားမ်ား၊ ေျမျပင္သက္ေသမ်ား၊ ကာယကံရွင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဗမာစစ္တပ္၏ဟယ္လီေကာ္ပတာေပၚမွေန၍ စက္လက္နက္မ်ား၊ ေရာ့ကတ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဘဂၤလီမ်ားေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၄) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁) နာရီ (၂၀) မိနစ္ခန္႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းေတာင္ရြာ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ (၉) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ ေတာင္တန္းေပၚတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ႏွစ္နာရီနီးပါး ၾကာယခုတိုက္ပြဲအတြင္း ဗမာနယ္ခ်ဲ႕စစ္တပ္ဖက္မွ ေသဆံုးႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူ (၆) ဦး(မ်က္ျမင္) အထိရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၅) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၇) နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အထက္ဝါးနက္႐ံုရြာ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္၊ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ ၆၄ (BP-64) အနီးတြင္ အင္အား (၁၅၀) ခန္႔ရွိေသာရန္သူစစ္ေၾကာင္း၊ စကခ(၅) ေတာင္ကုတ္လက္ေအာက္ခံ၊ အမ္းအေျခစိုက္ (ခမရ-၃၇၃)ႏွင့္ မိမိတို႔လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ (၁၂)ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူလည္းမ်ားျပားခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ရန္သူ႔စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္း မိမိတို႔လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းမွ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။
သိ္မ္းဆည္းရမိေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားမွာ

(၁) ၆၀ မမ ေျပာင္းတို (၁) လက္

(၂) ၆၀ မမ ဗံုးသီး (၄) လံုး

(၃) RPG-7 တစ္လက္

(၄) RPG-7 ဗံုးသီး(၁) လံုး

(၅) RPG-7 ပို႔က်ည္ (၂) ခု

(၆) ၉ မမ-ပီစတို (၁) လက္

(၇) ၉ မမ-ပီစတိုက်ည္ (၁၀) ေတာင့္

(၈) MA-1 (၄) လက္

(၉) MA-2 (၃) လက္

(၁၀) ၅.၅၆ က်ည္ (၁၂၃၄) ေတာင့္

(၁၁) ၅.၅၆ က်ည္ေဘာက္ (၂၂) ေဘာက္

(၁၂) ၄၀ မမ ဗံုးသီး (၁၁) လံုး

(၁၃) အီနာဂါ (၇) လံုး

(၁၄) အီနာဂါ ပို႔က်ည္ (၄) ခု

(၁၅) Detonator (၂) ခု

(၁၆) RT စက္ (၁) လံုး

(၁၇) CDMA ဖုန္း (၄) လံုး

(၁၈) Remote Control Jammer (၁) ခု

(၁၉) လက္ပစ္ဗံုး (၂) လံုး

(၂၀) ႐ံုးသံုးစာရြက္စာတမ္း (၁) ထုပ္

(၂၁) Dry Battery (၁) ခု

(၂၂) အျခား အေထြေထြပစၥည္းအခ်ိဳ႕တို႔အားသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ(၅) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖက္ဝန္းေခ်ာင္းရြာ အေနာက္ဖက္၊”ေဖာက္ပီ”ေတာင္တန္းေပၚတြင္ အင္အား (၁၀၀) ခန္႔ရွိေသာ ဗမာနယ္ခ်ဲ႕စစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မ ေတာ္လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ မိမိတို႔ရွိရာ ေနရာသို႔ ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲမျဖစ္ပြားမီ တစ္မနက္လံုးႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာရက္ ဧၿပီလ (၄) ရက္ေန႔ကတည္းကပင္ ယခုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာပတ္ဝန္းက်င္ အားဗမာစစ္တပ္သည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ (၃) ဦးေသဆံုးၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ (၁၀) ဦးခန္႔ရွိခဲ့သည္။ မိမိိတို႔ဖက္မွ အလတ္စားဒဏ္ရာရရွိသူတစ္ဦးရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ(၅) ရက္ေန႔တြင္တတိယေျမာက္တိုက္ပြဲအား ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းေတာင္ရြာ၊ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ေတာင္တန္းေပၚတြင္ ေန႔လည္(၁) နာရီ (၂၀) မိနစ္တြင္စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔လည္း ဗမာစစ္တပ္သည္ အျခားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာမ်ားနည္း တူ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားျဖင့္ တစ္မနက္လံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေန႔လည္(၁) နာရီ (၂၀) မိနစ္ အခ်ိန္တြင္မွစတင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေနရာသည္ မတ္လ(၃၀) ရက္ေန႔၊ ဧၿပီလ( ၄) ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာျဖစ္ၿပီး ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္၊ စက္ေသနတ္၊ေလာင္ခ်ာမ်ားျဖင့့္္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္မွာ ေလးရက္ခန္႔ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၆) ရက္ေန႔တြင္၊ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ျပင္ရြာ အေရွ႕ဖက္ေတာင္တန္းေပၚ တြင္ နံနက္(၉) နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီး အင္အား(၁၅၀) ခန္႔ရွိေသာ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ လႈပ္ရွား စစ္ေၾကာင္းတို႔ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္လက္နက္ႀကီးမ်ားကို ေနရာသံုးခုမွတၿပိဳင္နက္ တည္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနၿပီး ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုေတာက္ေလွ်ာက္ျပဳလုပ္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လွ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ(၆) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁) နာရီ(၄၀) မိနစ္မွ ညေန(၄) နာရီခန္႔အထိ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖက္ဝန္းေခ်ာင္း႐ြာအေနာက္ဖက္၊ “ေဖာက္ပီ” ေတာင္တန္းေပၚတြင္ ရက္ဆက္ တိုက္ပြဲမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ ထိခိုက္-က်ဆံုး(၁၀)ဦး အထိ႐ွိႏိုင္သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွ လက္နက္ငယ္ထိမွန္ခဲ့သူတစ္ဦးမွလြဲ၍အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ႐ွိခဲ့ေပ။ ရန္သူသည္ မိမိတို႔အေျခစိုက္ရာေနရာအား ရက္ဆက္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနေသာ္လည္း မိမိတို႔စစ္သည္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္အေကာင္းဆံုးခုခံကာကြယ္ထားႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာညေန(၇) နာရီအထိ ႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္

131 views

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page