၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၇/၈)ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ေအာက္တိုဘာ(၇) ရက္ေန႔တြင္- (၁) ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ကြမ္းေတာင္ရြာ ႏွင့္ စပါးထားရြာ အၾကားတြင္လည္းေကာင္း (နံနက္(၁) နာရီ(၂၀) တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး မိနစ္(၃၀) အထက္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္)

(၂) ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ျပင္ရြာ ႏွင့္ ေရခ်မ္းျပင္ရြာအၾကားတြင္လည္းေကာင္း (နံနက္ (၄) နာရီ(၅၀) မိနစ္တြင္စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏွစ္နာရီနီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့သည္)

(၃) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ခေမာင္းဝရြာ၊ အေနာက္ေျမာက္(၆.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ "ခန္ခ" ေတာင္ေၾကာတြင္လည္းေကာင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေန႔လည္(၁) နာရီခန္႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မိနစ္(၄၀) ခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

ခန္ခေတာင္ေၾကာအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပဲြအတြင္း၌ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွအလံုးစံုပ်က္စီးေအာင္မတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း၎ရဟတ္ယာဥ္အားထိမွန္ေအာင္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ(၅) ဦးအထက္က်ဆံုးခဲ့ၿပီးဒဏ္ရာရသူအခိ်ဳ႕လည္းထပ္မံရွိႏိုင္သည္။

ေအာက္တိုဘာ(၈) ရက္ေန႔တြင္- (၄) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းရြာ အနီးပတ္ဝန္းက်င္၌လည္းေကာင္း

(၅) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ်င္ခါးေစ့ရြာ ႏွင့္ ေက်ာက္ရွိျပင္ရြာ အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊

(၆) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ BP-71 ၏ ေတာင္ဖက္၊ (၁.၄) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ ပြိဳင့္(၈၂၅) ကုန္းတြင္လည္းေကာင္းတိုက္ပြဲမ်ားဆက္ရွိေနခဲ့သည္။

ရေသ့ေတာင္၊ ေက်ာက္တန္းရြာအနီးတိုက္ပြဲသည္ နံနက္(၉) နာရီ(၄၀) မိနစ္မွစတင္ခဲ့ၿပီး ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲအခိ်န္ေလးနာရီေက်ာ္ၾကာျမင့္သည္အထိ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွလည္း လက္နက္ႀကီးမ်ားကို ေက်ာက္တန္းရြာအတြင္းမွအပါအဝင္အျခားေနရာႏွစ္ခုမွေန၍အႀကိမ္အေရအတြက္ေျမာက္ျမားစြာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည္အထိ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေက်ာက္တန္းရြာနည္းတူ သရက္ျပင္ရြာ၊ ၾကာညိဳျပင္ရြာ၊ ႏြားရံုေတာင္ရြာ၊ ကြမ္းေတာင္ရြာအျပင္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူမရွိသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို အကာအကြယ္ယူၿပီး တိုက္ခိုက္လွ်က္ရွိသည္။

ထို႔အတူ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ဆက္လက္ျဖည့္တင္းေနေသာေၾကာင့္ မၾကာမီရက္မ်ားအတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားမွာယခုထက္ပိုမိုျပင္းထန္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

မိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ နယ္ခဲ်႕စစ္ရာဇဝတ္တပ္ဖြဲ႕၏ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ခုခံတိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ရခိုင္ရပ္ရြာမ်ားကိုဦးတည္ကာေအာက္တန္းက်ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးေနေသာ တပ္မ(၂၂) လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားကို လက္တံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္
  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army