၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၃၁)ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၃၁) ရက္၊နံနက္(၆) နာရီ(၂၅) မိနစ္တြင္အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကဇူးကိုင္းရြာအေရွ႕ေတာင္ဖက္(၂.၂) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ " အုန္းတည္းေခ်ာင္း"တံတားအနီးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွဟန္႔တားတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမသိရပါ။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၃၁) ရက္၊နံနက္(၈)နာရီခန္႔တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕၏အေရွ႕ေတာင္ဖက္(၆) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး (သို႔မဟုတ္) ကုလားတန္အေရွ႕ဖက္၊ "စိမ့္စင္းဝရြာ" အနီးတြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ခလရ(၂၈၉) စစ္ေၾကာင္းအားရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူ(၅) ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕လည္းရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၃၁) ရက္၊နံနက္(၈) နာရီ(၅၀) မိနစ္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းရြာေတာင္ဖက္၊ကားလမ္းမအနီးတြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ အင္အား (၆၀) ခန္႔ပါစစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ ထိခိုက္+က်ဆံုး တစ္ဆယ္ေက်ာ္အထိရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၃၁) ရက္၊ ေန႔လည္(၃) နာရီ(၄၈) မိနစ္ အခ်ိန္တြင္လည္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဥယ်ာဥ္သာရြာ ႏွင့္ ႏြားရံုေတာင္ရြာ အၾကားတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲသည္ မျပင္းထန္ခဲ့ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့ၾကသည္မွာ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ တစ္လလံုးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔သည္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ၊ အျပန္အလွန္ထိုးစစ္၊ ဟန္႔တားစစ္၊ ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းအပါအဝင္ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္သည့္အႀကိမ္အေရအတြက္မွာ မိမိတို႔မွတ္တမ္းအရ (၉၃) ႀကိမ္ရွိခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ (က်ဆံုးသူ ႏွင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသည့္အေရအတြက္)မွာ အနည္းဆံုး( ၁၈၂) ဦးအထိရွိခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္