၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔တိုက္ပြြဲအတြင္းဖမ္းဆီးရမိသံု႔ပန္းအားေကာင္းမြန္စြာေစာင့္ေရွာက္ထား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊မညင္းေတာင္ရြာႏွင့္င/စံေဘာ္ရြာအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲအတြင္းျမန္မာစစ္တပ္၏တပ္မ(၂၂)လက္ေအာက္ခံ၊ခမရ(၂၁၀)ထံမွဖမ္းမိေသာသံု႔ပန္းတပ္သားၿဖိဳးေဇာ္ဦး(ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ - တ/၅၄၄၉ ၃၇)အား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လိုအပ္ေသာေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားေပးၿပီး ႏုိင္ငံတကစစ္သံု႔ပန္းဥပေဒႏွွင့္အညီ ေကာင္းမြန္စြာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားပါသည္။


Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army