၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွ (၆)ရက္ေန႔အထိ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

Updated: Oct 7, 2019

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔သည္ ရခိုင္ေဒသ၏ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ေျမာက္ဦး၊ ပုဏၰားကြ်န္း၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ပလက္ဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ လက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ေန႔၊ညအခိ်န္မေရြး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ရခိုင္ရြာမ်ားကိုမီးရိႈ႕ျခင္း၊အရပ္သားပိုင္ပစၥည္းမ်ားကိုခိုးယူျခင္းစသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

ထူးျခားသည္မွာ ေအာက္တိုဘာလဆန္းမွစ၍ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရြာလံုးကြ်တ္ေရွာင္တိမ္းေနၾကသည့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွရခိုင္ရြာမ်ားကို ဦးတည္ကာမီး႐ိႈ့လွ်က္ရွိသည္။၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၃) ရက္ေန႔တြင္"ႏြားရံုေတာင္ေက်းရြာ"ႏွင့္ေအာက္တိုဘာ(၄) ေန႔တြင္ "ကြမ္းေတာင္ေက်းရြာ"ကို ျမန္မာစစ္တပ္၏တပ္မ(၂၂) လက္ေအာက္ခံ၊တပ္ရင္း( အမည္စံုစမ္းဆဲ) မွမီးရိႈ့ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ လူမိ်ဳးေရးအမုန္းတရားမ်ားကိုအေျခခံၿပီး စစ္ရာဇဝတ္အမႈအား ေျဗာင္က်က်က်ဳးလြန္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၆) ရက္ေန႔တြင္လည္း တပ္မ(၂၂) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း(အမည္စံုစမ္းဆဲ) မွ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ "သရက္ျပင္ ေကၽြးရြာ" အတြင္းမွပိတ္မိေနေသာ ရြာသူ/ရြာသား(၁၃) ေယာက္ကိုဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္တိုက္ပြဲေရွာင္ေနၾကေသာအိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားမရွိေသာအိမ္မ်ားမွ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ခိုး၊ယူေဆာင္သြားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ရခိုင္လူမိ်ဳး(အရပ္သား)မ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္မွပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္လွ်က္ရွိသည္။ထို႔အတူ ရပ္ရြာမ်ား၊သမိုင္းဝင္ေစတီပုထိုးမ်ားကို အကာအကြယ္ယူၿပီး အစိုးရစစ္တပ္တစ္ရပ္၏ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုက္ဘာလ (၁) ရက္၊အဂၤါေန႔တြင္

(၁) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မီးဝရြာ ႏွင့္ ဂ်င္းခါးေစ့ရြာအၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊

(၂)ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲစီးနန္းရြာ ႏွင့္ ျမက္ေသာက္ရြာၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊

(၃)မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ခုတ္ရြာ ႏွင့္ စိတၱရရြာအၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂) ရက္ေန႔တြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရိွခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၃) ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔
(၄) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ စံကားေတာင္ရြာ ႏွင့္ ေအာင္သာယာရြာအၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊

(၅) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္ဖုတ္ကန္ရြာ ႏွင့္ ထမၼရာဇ္ရြာအၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၄) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔
(၆)ပုဏၰားကြ်န္း၊ ေအာင္ဆိတ္ရြာ ႏွင့္ ယိုးတ႐ုတ္ရြာ အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊

(၇)ဘူးသီးေတာင္၊ ဥယ်ာဥ္သာ ႏွင့္ ႏြားရံုေတာင္ရြာအၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊

(၈)ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ကုုလားတန္ျမစ္၊ အေရွ႕ဖက္ကမ္း( ခလရ/၂၈၉ အနီးတြင္လည္းေကာင္း၊

(၉)ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမ်ာက္ေတာင္ရြာ၊ အေရွ႕ဖက္(၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္၊ စေနေန႔တြင္ (၁၀) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္ရြာသစ္၊အေရွ႕ဖက္(၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္လည္းေကာင္း၊

(၁၁)ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္ညိဳလိပ္ရြာ ႏွင့္ သရက္ျပင္ရြာအၾကား တြင္လည္းေကာင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္လူထုမ်ားကို အေၾကာင္းအမိ်ဳးမိ်ဳးျပကာအႏိုင္က်င့္ေနေသာျမန္မာစစ္တပ္၏မည္သည့္တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ေက်းရြာမ်ားကိုမီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးေသာမည္သည့္တပ္ရင္းကိုမဆို လက္တံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army