၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(၁၉ )ရက္ေန႔ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တိုက္ပြဲအတြင္းသိမ္းဆည္းရမိေသာပစၥည္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔၌ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မညင္းေတာင္ရြာႏွင့္ င/စံေဘာ္ရြာအၾကားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲအတြင္း တပ္မ(၂၂) လက္ေအာက္ခံ၊ဘားအံအေျခစိုက္ ခမရ(၂၁၀) တပ္ရင္းထံမွ သိမ္းဆည္းရမိေသာ လက္နက္ခဲယမ္းပစၥည္းမ်ားအျပင္ရခိုင္လူထုမ်ားထံမွ ခမရ(၂၁၀) တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားခိုးယူလာေသာလူ႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားRecent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army