၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၁) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၁) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁) နာရီခန္႔မွစ၍ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ကံေဇာက္၊ခမရ(၅၃၉) တပ္ရင္းမွေန၍လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေနရာအႏွံ့ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ခမရ(၅၃၉) တပ္ရင္းမွေန႔ညအခိ်န္မေတာ္,တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲဤကဲ့သို႔ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္မွာကာလအတန္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔အတူျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေရတပ္စစ္သေဘာၤမ်ားေပၚမွေန၍ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကိုရံဖန္ရံခါျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္လက္နက္ခဲယမ္း၊ စစ္အင္အားတိုးခဲ်႕ျခင္းမ်ားကိုပါ စစ္သေဘာၤ၊ အရပ္သားသေဘာၤမ်ားကိုအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဟန္႔တားတိုက္ခိုက္ျခင္း၊သတိေပးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကိုရံဖန္ရံခါျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ(၁) ရက္၊ ေန႔လည္(၁၁) နာရီ(၅၀) မိနစ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္သေဘာၤတစ္စင္းအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းမွ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးစြဲရြာအေနာက္ဖက္(၁.၄) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ၊ ငစံေဘာ္ေခ်ာင္းဝ(ေျမာေခ်ာင္းဝ) ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္ေဘာၤတစ္စီးအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎စစ္သေဘာၤေပၚမွ တစ္နာရီခန္႔ ေနရာအႏွံ့ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။အရပ္သားမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းလက္နက္ႀကီးမ်ားက်ေရာက္ျခင္းရွိ-မရွိေလာေလာဆယ္မသိရေသးပါ။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလ(၁) ရက္၊ နံနက္(၁၀) နာရီ (၃၆) မိနစ္ ႏွင့္ နံနက္ (၁၁) နာရီခန္႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဥယ်ာဥ္သာရြာ၊အေရွ႕ေတာင္ ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ေတာင္တန္းေပၚတြင္ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလ(၁) ရက္၊ ေန႔လည္(၁၁) နာရီခန္႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အေရွ႕ေတာင္ဖက္(၄.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိကားလမ္းမထက္တြင္ စစ္ဆင္ေရးအတြက္သြားလာေနၾကေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္ကား(၃၂) စီးပါယာဥ္တန္းအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဤတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း စစ္ကားတစ္စီးအားပ်က္စီးေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလ(၁) ရက္၊ ေန႔လည္(၁) နာရီခန္႔တြင္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရက္ေခ်ာင္းရြာအနီးတြင္လည္း စစ္အင္အားျဖည့္တင္းေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္ကား(၉) စီးပါစစ္ယာဥ္တန္းအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းမွ ထပ္မံ၍ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာအျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီး ရန္သူ႔ဖက္မွ (၃) ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး စစ္ကားတစ္စီးအားသြားလာ၍မရႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army