၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၉) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ေမလ(၉) ရက္ေန႔၊ ညေန(၄) နာရီ (၅၀) မိနစ္တြင္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ "ေဒးဝန္း႐ြာ" ႏွင့္ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ "ေမာ္႐ြာ" ၾကားတြင္ စစ္အင္အားျဖည့္တင္းေနေသာရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းအား ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ေသြးပ်က္ေနေသာရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းသည္လက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔သာမကတိုက္ပြဲႏွင့္အလွမ္းေဝးေသာေနရာ(ေက်း႐ြာ)ပတ္ဝန္းက်င္အနီး၌လက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္က်ည္မ်ားက်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။


ထို႔အျပင္ ေမလ(၉) ရက္၊ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီ(၂၅) မိနစ္တြင္လည္း ရန္သူသည္ မိမိတို႔႐ွိရာေနရာသို႔ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ "အုတ္ဖုတ္ကန္ ႐ြာ" အေ႐ွ႕ဖက္ေတာင္တန္းေပၚတြင္ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားထိေတြ႕မႈသံုးႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ ထိေတြ႕မႈအတြင္းတြင္လည္း ရန္သူ႔ဖက္မွထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား႐ွိႏိုင္သည္။


ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးRecent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army