top of page

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၆) ရက္ေန႔၊ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ေမလ(၆) ရက္ေန႔တြင္လည္း ရခိုင္ျပည္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္ေနခဲ့သည္။ေမလ(၆) ရက္တစ္ရက္တည္း၌ပင္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ေနရာ(၆)ခုတို႔တြင္တိုက္ပြဲႀကီး/တိုက္ပြဲငယ္/ဟန္႔တားတိုက္ပြဲမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီး ဗမာစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္မွာဆက္လက္ျပင္းထန္ေနခဲ့သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္,ဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ ေသဆံုးသူမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားမွာ အေရအတြက္ ျမင့္တက္လွ်က္႐ွိသည္။


 ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊"ၿပိဳင္တိုင္႐ြာ" အေ႐ွ႕ေျမာက္ေတာင္တန္းေပၚတြင္ ေမလ(၆) ရက္၊နံနက္(၁၀) နာရီ (၁၅) မိနစ္အခ်ိန္မွစတင္ၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လွ်က္႐ွိခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲသည္ေမလ၏-ပထမရက္သတၱပတ္အတြင္း,အျပင္းထန္ဆံုးတိုက္ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး တစ္နာရီခြဲေက်ာ္ၾကာသည္အထိ အျပန္အလွန္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ရန္သူသည္မိမိတို႔လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္း႐ွိရာသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးပထမအခ်ီတစ္နာရီေက်ာ္ၾကာအၿပီး ေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ညေန(၆) နာရီအထိ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး,ေနာက္ထပ္တစ္ျကိမ္ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ (ထိခိုက္+က်ဆံုး) ၁၅ ဦးအထိ႐ွိခဲ့သည္။


ေမလ(၆) ရက္ေန႔၊ ညေန(၆) နာရီ(၁၅) မိနစ္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ "မင္းသားေတာင္႐ြာ" အေ႐ွ႕ေျမာက္ဖက္တြင္လည္း အင္အား(၁၀၀) ခန္႔႐ွိေသာ ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ ေ႐ွ႕ဆက္မတိုးလာေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားေခတၱရပ္နားေနခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွထိခိုက္+ က်ဆံုးမ်ား႐ွိႏိုင္ေသာ္လည္း ညအခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေသးစိပ္မသိခဲ့ပါ။


ေမလ(၆) ရက္ေန႔၊ ညေန (၅) နာရီ (၂၀) မိနစ္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ "သစ္တပံုရြာ" အေ႐ွ႕ဖက္တြင္လည္း မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈ႐ွိခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ ထိခိုက္+ေသဆံုးသူမ်ား႐ွိခဲ့ေသာေၾကာင့္, ေ႐ွ႕ဆက္မတိုးလာသည့္အတြက္ တိုက္ပြဲမွာဆက္၍မျဖစ္ေသးဘဲ ရပ္တန္႔ေနခဲ့သည္။ထို႔အျပင္ ၊ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊"ပုဏၰား႐ြာ" ႏွင့္"ကြမ္းအံုေခ်ာင္း႐ြာ" ၾကားတြင္လည္း အင္အား(၅၀)ခန္႔႐ွိေသာ၊တပ္မ(၅၅) လက္ေအာက္ခံ၊စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား ဟန္႔တားတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ရန္သူ႔တပ္မ(၅၅) ဖက္မွ( ထိခိုက္+ေသဆံုး) ၅ ဦး႐ွိခဲ့သည္။


ထို႔အတူ ေမလ(၆) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၇) နာရီခန္႔ ႏွင့္ (၁၀) နာရီခန္႔အခ်ိန္မ်ားတြင္,ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ "ရန္ေအာင္ျပင္႐ြာ"ေျမာက္ဖက္ေတာင္တန္းေပၚတြင္မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေသာရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းအားရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ကြန္မန္ဒိုစစ္ေၾကာင္းမွႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ဟန္႔တားျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ပြဲအတြင္းတြင္လည္းရန္သူ႔ဖက္မွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား႐ွိႏိုင္သည္။


ထို႔အျပင္ ေမလ(၆) ရက္ေန႔၊ ည(၁၀) နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊"ေစတီေတာင္႐ြာ" အေ႐ွ႕ဖက္ေတာင္တန္းတြင္မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္တက္လာသည့္,အင္အား(၁၀၀)ခန္႔႐ွိေသာရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းအားအေကာင္းဆံုးခုခံကာကြယ္ဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းအားအထိနာသြားေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုရန္သူ႔ထိုးစစ္အတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ (၁၀) ဦး ႏွင့္ ေသဆံုး (၁၀)ဦး(ေပါင္း၂၀) ဦးခန္႔ထိ႐ွိခဲ့သည္။


ထို႔ေၾကာင့္ေမလ(၆)ရက္ေန႔တစ္ရက္တည္းတြင္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း(၄)ေနရာႏွင့္ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း(၂)ေနရာ၊စုစုေပါင္းေနရာ(၆)ခုတို႔တြင္တိုက္ပြဲမ်ားေနရာျခားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးရခိုင္ေဒသအတြင္း ဗမာစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္အ႐ွိန္ျမႇင့္တက္လွ်က္႐ွိသည္။


ေမလ(၆)ရက္တစ္ရက္တည္း၌ပင္က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ႕သူဗမာစစ္တပ္ဖက္မွ(ထိခိုက္+ေသဆံုးသူ)စုစုေပါင္း(၄၅)ဦးေက်ာ္အထိ႐ွိခဲ့သည္။မိမိတို႔ဖက္မွလည္းရခိုင္တိုင္းျပည္ႏွင့္ရခိုင္လူမ်ိဳးအတြက္အသက္၊ခႏၶာ-ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့ေသာ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ား႐ွိခဲ့သည္။

 

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေမလ(၈) ရက္၊ နာရီ ( ) မိနစ္တြင္

arakanarmy.net Website တြင္ေရးတင္ပါသည္။268 views

Comments


bottom of page