၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ေမလ(၃၀)ရက္ေန႔တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၊ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ (၆) နာရီခန္႔တြင္ယမန္ေန႔က  တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေက်ာက္ေတာ္

ျမိဳ႕နယ္၊ မဟာမုနိဘုရားအေ႐ွ႕ဖက္၊ ၆ ကီလိုမီတာ အကြာအေဝး႐ွိ ရန္းေခ်ာင္းထဲတြင္ ထပ္မံ၍တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္   မေန႔က  တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာအတြင္းသို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံ က်ဴးက်ာ္ဝင္

ေရာက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ ကြန္မန္ဒိုမ်ားမွအင္အား (၁၅၀) ခန္႔ပါ၊တပ္မ(၅၅) လက္ေအာက္ခံရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းထဲမွ(၃၀)ဦးခန္႔အားသုတ္သင္႐ွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ယမန္ေန႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲတြင္လည္း ရန္သူ႔ဖက္မွ (၃) ဦးက်ဆံုးခဲ့သည္။


ေမလ(၃၀) ရက္ေန႔တြင္လည္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ရေသ့ေတာင္၊ပုဏၰားကၽြန္း၊ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။ရန္သူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနရာမ်ားမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္အႀကိမ္(၁၀၀) ေက်ာ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ေမလ(၂၈) ေန႔တြင္လည္း ဤကဲ့သို႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။


(က) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခမရ (၅၃၆) (၅၃၇) ႏွင့္ (၅၃၈) တပ္ရင္းမ်ားမွ (ေန႔လည္(၁၂)နာရီ ည(၈)နာရီ (၃၀)မိနစ္) အတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊


(ခ) ခမရ(၅၃၉)ကန္ေဇာက္တပ္ရင္းမွ(ေန႔လည္(၁၂) နာရီမွ ည(၈)နာရီ(၃၀)မိနစ္)အတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊

(ဂ) ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာင္းဘုတ္ရြာ အေရွ႕ေတာင္ဖက္ ႏွင့္ ထံုးဘူးရြာ ေျမာက္ဖက္မ်ားမွ( ေန႔လည္(၁) နာရီ(၄၅) မိနစ္မွ ည(၇) နာရီ)အတြင္းတြင္လည္းေကာင္း ၊


(ယခုမိမိတို႔မွတ္တမ္းမ်ားမွာ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မလ (၃၀) ရက္ ညေန(၈) နာရီ(၃၀) မိနစ္အခ်ိန္အထိ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။


ထို႔အျပင္ အျခားတစ္ေနရာတြင္လည္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စကခ(၅)လက္ေအာက္ခံ၊ေတာင္ကုတ္အေျခစိုက္၊ ခမရ(၅၄၄) ႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ရန္သူ၏လက္နက္ငယ္တစ္လက္ကိုသိမ္းဆည္းရမိထားသည္။ အေသးစိပ္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ားကိုဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။


သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္