၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၇၊၂၈) တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ေမလ(၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေမလ(၂၆) ရက္၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ “ေမာင္ႏွမရြာ”ႏွင့္ “ငဒက္ရြာ”အၾကားတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာမ်ားအပါအဝင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိသည့္ ေနရာပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔လက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲအတြင္း က်ဆံုးခဲ့ေသာတပ္မ (၁၁) လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အေလာင္းမ်ားကို ကုန္းထက္၊ေရေအာက္မ်ားမွေကာက္ယူလွ်က္ရွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ ေစာင့္ၾကည့္မွတ္သားမႈမ်ားအရ ကုလားတန္ျမစ္အတြင္းမွ ရန္သူ႔အေလာင္း (၃၅) ေလာင္းဆယ္ယူခဲ့ေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။

ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔၌ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ားႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္းလက္နက္ျကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားမွာယမန္ေန႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၌တစ္ေန႔လံုးနီးပါးေတာက္ေလွ်ာက္ရွိေနခဲ့သည္။


ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္လည္းရခိုင္ေဒသစစ္တိုင္းမႉးအေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ေလးလပတ္ အစည္းအေဝးၿပီးေနာက္လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းကိုျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွရခိုင္ျပည္အတြင္း၌ဆက္တိုက္ျပဳ လုပ္ေနခဲ့သည္။


ေမလ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ရေသ့ေတာင္၊ပုဏၰားကၽြန္း၊ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနရာမ်ားမွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


(က) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခမရ (၅၃၆) (၅၃၇) ႏွင့္ (၅၃၈) တပ္ရင္းမ်ားမွ (နံနက္ (၉) နာရီ (၅၀) မိနစ္မွ ည(၆) နာရီ (၁၅) မိနစ္) အတြင္းတြင္လည္းေကာင္း


(ခ) ခမရ(၅၃၉) ကန္ေဇာက္တပ္ရင္းမွ(နံနက္ (၁၁) နာရီမွ ည(၉) နာရီ(၃၀) မိနစ္) အတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊

(ဂ) ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာင္းဘုတ္ရြာ အေရွ႕ေတာင္ဖက္ ႏွင့္ ထံုးဘူးရြာ ေျမာက္ဖက္မ်ားမွ( နံနက္ (၁၁) နာရီမွ ည(၁၁) နာရီ)အတြင္းတြင္လည္းေကာင္း ၊


ေနရာ(၆) ခုမွေန၍ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေနရာအႏွံံ႔သို႔ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ၁၂၂ မမ၊ ၁၀၅ မမ၊ ၆၀ မမ၊ ၈၁ မမ(သို႔မဟုတ္) ၈၄ မမ မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟုယူဆရသည္။


ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕လက္နက္္ႀကီးက်ည္မ်ားမွာ ေက်းရြာမ်ားအနီးပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၌က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းမ်ားရွိမရွိကိုမူေလာေလာဆယ္မသိရေသးပါ။


ေမလ(၂၈) ရက္တစ္ရက္တည္း၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အႀကိမ္အေရ အတြက္မွာ မိမိတို႔မွတ္တမ္းမ်ားအရ (၃၀၀) ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။


ေမလ(၂၈) ရက္ေန႔၊ညေန(၈)နာရီခန္႔တြင္(ရေသ့ေတာင္-ဘူးသီးေတာင္အစပ္)ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊သက္ေျပက်ေက်းရြာႏွင့္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊သိုင္းတဘုတ္ေက်းရြာၾကားတြင္မိနစ္(၂၀) ခန္႔ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွအထိအခိုက္အက်အဆံုးကိုမသိရေသးပါ။သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army