၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၆/၁၇)ရက္၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ေမလ(၁၆) ရက္ေန႔၊ ညေန(၇) နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရြက္ညိဳးေတာင္႐ြာ၊အေနာက္ေျမာက္ဖက္၊ ေဆာင္းဒူေခ်ာင္းျဖတ္တံတား အနီး၌ဗမာစစ္တပ္၏ အင္အား(၉၀) ခန္႔ပါေသာစစ္ေၾကာင္းအားျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ရန္သူ႔ဖက္မွ (၁၃) ဦးေသဆံုးကာ (၈)ဦးဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ရန္သူအားထိထိေရာက္ေရာက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ လွ်ပ္တျပက္အတိုက္ခံရၿပီးေနာက္ လက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားကို ေနရာအႏွံ့ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ေမလ(၁၇) ရက္၊နံနက္(၉) နာရီ(၄၅) မိနစ္တြင္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ပလက္ဝၿမိဳ႕အေနာက္ဖက္(၅.၂) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိ "ခဝဲကားလမ္း" ဝဲယာတေလွ်ာက္၌ တပ္မ(၁၁) လက္ေအာက္ခံ အင္းတိုုင္အေျခစိုုက္၊ ခမရ(၂၁၂) စစ္ေၾကာင္းအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ကြန္မန္ဒိုမ်ားမွ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ တစ္နာရီသံုးဆယ္မိနစ္နီးပါးတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ဗိုလ္ႀကီး-ေအာင္မိုးျမင့္ (ၾကည္း-၅၉၈၉၅) ၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး(၂) ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း(၁၀) ဦးအားသုတ္သင္႐ွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ရန္သူ႔ဖက္မွဒဏ္ရာရသူ(၁၀) ဦးခန္႔အထိထပ္မံ႐ွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွ     လက္နက္ငယ္ က်ည္ထိမွန္သူတစ္ဦးမွလြဲ၍ ႀကီးႀကီးမားမားထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ႐ွိခဲ့ပါ။

ခဝဲကားလမ္းအနီးတိုက္ပြဲအတြင္းမွ ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ားကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

(၁) BA (100) - (၁) လက္

(၂) ၆၀ မမ - (၁) လက္

(၃) ၆၀ မမ - ဗံုးသီး (၂၀) လံုး

(၄) ပစၥတို(၁) လက္ ႏွင့္ ၎၏က်ည္ (၄) ေတာင့္

(၅) MA-1 (၁) လက္

(၆) MA-2 (၁) လက္

(၇) MA-3 (၂) လက္

(၈) MA က်ည္ (၂၈၇၈) ေတာင့္

(၉) က်ည္ေဘာက္ (၂၀) ေဘာက္

(၁၀) က်ည္ေဘာက္အဝိုင္း (၃) ခု

(၁၁) လက္ပစ္ဗံုး (၆) လံုး

(၁၂) MG-42 က်ည္ဆံ-(၁၂၀) ေတာင့္

(၁၃) 79 ဗံုးသီး (၂၅) လံုး

(၁၄) မိုင္းငယ္ (၁၂) လံုး

(၁၅) မိုင္း႐ွာစူး (၁) ေခ်ာင္း

(၁၆) မိုင္းကက္ (၁၁) ခု

(၁၇) RT စက္ (၆) လံုး

(၁၈)EY (၁၂) လံုး

(၁၉) RPG-7 ဗံုးသီး (၃) လံုး

(၂၀) RPG-7 ပို႔က်ည္ (၃) ခု

(၂၁) ဖုန္း (၁) လံုး

(၂၂) ေျမပံု (၁) ခ်ပ္

(၂၃) လက္ထိပ္(၁) ခု

(၂၄)တပ္မ(၁၁) ဘက္တံဆိပ္ပါ ရန္သူ႔ယူနီေဖာင္း (၆) စံု

(၂၅) ေဆးဝါးပစၥည္းအခ်ိဳ႕

(၂၆) ႐ံုးသံုးစာ႐ြက္စာတမ္း (၁) ထုပ္

တို႔ကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။


သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၇) ရက္ေန႔၊ ညေန ( ၆ ) ( ၅၂) မိနစ္တြင္ေရးတင္ပါသည္။


Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army