၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက္ မွ (၁၃) ရက္ေန႔အထိရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေနရာအခိ်ဳ႕အား ကန္ေဇာက္၊ (၃၇၇) အေျမာက္တပ္ရင္း ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္၊ ခမရ(၅၃၆) ႏွင့္ ခမရ (၅၃၇) တပ္ရင္းမ်ားမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကိုေန႔တိုင္းျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိသည္။ ထို႔အတူ စစ္အင္အားတိုးျမႇင့္ၿပီး လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားျဖည့္တင္းျခင္း တို႔ကိုလည္းေနရာအႏွံ့ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္စြာျဖင့္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀) ရက္၊ ေန႔လည္(၁) နာရီ(၃၀) မိနစ္ခန္႔အတြင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္အိုးေခ် အေနာက္ေျမာက္ဖက္(၁.၈) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မိနစ္(၃၀) ခန္႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရန္သူသည္ေနာက္ဆုတ္သြား၍ တိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ(၁၁) ရက္၊ ေန႔လည္(၁) နာရီ(၄၀)မိနစ္ခန္႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္တပံုဆည္အနီးတြင္ နာရီဝက္ခန္႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ(၁၂) ရက္၊ နံနက္(၅) နာရီ(၄၀) မိနစ္တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ "သာစည္ရြာ" ႏွင့္ " အငူေမာ္(ကုန္တန္း) ရြာအၾကားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလ(၁၂) ရက္၊ေန႔လည္ (၁) နာရီ(၁၀) မိနစ္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၊ အေရွ႕ဖက္(၄.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးခန္႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ကား(၃) စီးပါယာဥ္တန္းထဲမွ စစ္ကားတစ္စီးအား မိမိတို႔ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ(၁၂) ရက္၊ေန႔လည္(၂) နာရီ(၁၈) မိနစ္တြင္ ထမၼာရာဇ္ႏွင့္ အုတ္ဖိုကန္ရြာအၾကားတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ စစ္ကူေပးရန္တက္လာေသာရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔သည္ ထမၼရာဇ္ရြာေျမာက္ဖက္(၁) ကီလိုမီတာအေဝးတြင္လည္းေကာင္း "ဘူးရြက္မညွိဳးရြာ" ႏွင့္" တိမ္ညိဳရြာ" အၾကားတြင္လည္းေကာင္းတိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ အထိအခိုက္၊အက်အဆံုးအခိ်ဳ႕ရွိခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ(၁၂) ရက္၊ ည(၈) နာရီ(၅၀) မိနစ္ခန္႔တြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္ေရယာဥ္တစ္စင္းအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ(၁၂) ရက္အတြင္း ရေသ့ေတာင္၊ေမာင္ေတာ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ (၁၀) ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီးဒဏ္ရာရသူလည္း(၁၀) ဦးအထက္ရွိခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလည္း အာရကၡစစ္သည္ေတာ္တစ္ဦး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိ်ဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army