၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၃၁)ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား၂၀၁၉ ခုႏွစ္၏ေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္ေသာ ဒီဇင္ဘာလ(၃၁) ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည့္အျပင္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊စညႇင္းရြာအေရွ႕ဖက္(၁.၃) ကီလိိုမိတာအကြာအေဝးရွိေတာင္ကုန္းအား လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္ဗမာစစ္ရာဇဝတ္နယ္ခ်ဲ႕တပ္ဖြဲ႕သည္ ေန႔လည္(၁) နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီးေျမျပင္မွ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ညေန(၃) နာရီ(၄၅) မိနစ္တြင္ ေဝဟင္မွ ဂ်က္၊ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္(၁၅) မိနစ္ခန္႔လာေရာက္ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာက္ေတာ္၊ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေျမပံု၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ ေနရာအႏွံ့ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

ခရစ္စမတ္ကာလအတြင္း သတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာအာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ားအားဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army