၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၇/၂၈)ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


"ဒီဇင္ဘာလ(၂၇) ရက္"

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ(၁၂) ေန႔ရက္မွရခိုင္ျပည္သို႔အသစ္ထပ္မံဝင္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တပ္မ(၆၆) ၏လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔သည္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊စညႇင္းေတာင္ အနီးထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ (၁)ကဇုကိုင္းတံတားအနီး၊ (၂)ေယာေခ်ာင္းတံတားထိပ္အနီးရွိေတာင္ကုန္း (၃)ဟင္းခေရာ္ေတာင္ပတ္ဝန္းက်င္၊ (၄) ေက်ာက္ဆင္ရြာအနာက္ဖက္ရွ္ိ ေပါင္းကုတ္ေတာင္ကုန္း (၅)စြိေခ်ာင္းရြာအနီးေတာင္ကုန္းပတ္ဝန္းက်င္စသည့္ေနရာ(၅) ခုမွ လက္နက္ႀကီးမ်ား၊အတြဲလိုက္ဒံုးမ်ားျဖင့္ နံနက္(၈) နာရီခန္႔မွ ေတာက္ေလွ်ာက္စုျပံဳပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္မိမိတို႔အား ေန႔လည္(၃) နာရီ(၃၅) မိနစ္တြင္မွထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္သူသည္ရဟတ္ယာဥ္တစ္စီးျဖင့္၎ပတ္ဝန္းက်င္အားမိနစ္(၂၀)ခန္႔လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ အထိအခိုက္အက်အဆံုးအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ၿပီး တပ္မ(၆၆) ထံမွ က်ည္ဆံအခ်ိဳ႕၊ ေရွ႕ထြက္မိုင္းအခ်ိဳ႕ပါဝင္ေသာေက်ာပိုးအိတ္၊ ျခင္းေတာင္းအခ်ိဳ႕ကိုမိမိတို႔သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ ကစဥ့္ကလ်ားဆုတ္ခြာထြက္ေျပးေနသည့္ရန္သူအခ်ိဳ႕အားလိုက္လံေခ်မႈန္းလွ်က္ရွိသည္။"ဒီဇင္ဘာလ(၂၈) ရက္"

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ယေန႔တြင္လည္းနံနက္(၇) နာရီအခ်ိန္မွစတင္ၿပီး လက္နက္ႀကီးမ်ားကို ယမန္ေန႔မွတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္တာင္-အုပ္ေတာင္(ေျမပံုပါစာသား)ရြာအေနာက္ေတာင္တန္းအား လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ မရပ္မနားဆက္တိုက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ မိမိတို႔အားေျမျပင္မွ ထိုးစစ္အားတၿပိဳင္နက္တည္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ အေကာင္းဆံုးဟန္႔တားတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္သူ(၅) ဦးအားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ မီးလက္ဝရြာမွ အေနာက္ဘက္ကမ္း၌လည္း မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာ စစ္ရာဇဝတ္တပ္ဖြဲ႕အား အေကာင္းဆံုးဟန္႔တားတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္သူ(၇) ဦးအား နံနက္(၉) နာရီခန္႔တြင္သုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

ေန႔လည္(၂) နာရီ(၄၅) မိနစ္ခန္႔တြင္လည္း တစ္ပတ္နီးပါးၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုပ္တာင္ရြာအေရွ႕ဖက္(၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္ေနခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ဤေနရာအား အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ေနရာ(၄) ေနရာမွထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနသကဲ့သို႔ (၁) စကခ(၁၅) ဌာနခ်ဳပ္ (၂) ျပင္ရွည္ေတာင္တန္း (၃) စန္ပထံုးက်ိဳင္ စသည့္ေနရာ(၃) ခုမွ ဖိုခေနာက္ဆိုင္-လက္နက္ႀကီးစခန္းမ်ားမွ စုျပံဳပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ယခင္ေန႔ရက္မ်ား၌ ဤကဲ့သို႔ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္မိမိတို႔ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားထဲမွ NLD ဥကၠဌတစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ(၂၇/၂၈) ရက္မ်ားအတြင္း ရန္သူ(၂၅) ဦးထက္မနည္းသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

မိမိတို႔ဖက္မွလည္း အာရကၡစစ္သည္ေတာ္ႏွစ္ဦး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။

ခရစ္စမတ္ကာလအတြင္း သတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာအာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ားအားဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army