၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၆)ရက္ (Boxing Day) ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

Updated: Dec 31, 2019

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝ၊ ေျမပံု ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္ေနခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၏ ေနရာ(၃) ခု၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားကာတိုက္ပြဲဧရိယာမ်ားလည္းပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စစ္အင္အား၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို ရခိုင္ျပည္အႏွံ့ဆက္လက္ျဖည့္တင္းေနျခင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္မိမိတို႔အားထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မည္ဟူ၍သြယ္ဝိုက္ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားေျကာင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္လည္း ရခိုင္ေဒသ၌ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျပင္းထန္လာမည့္ပံုေပါက္ေနသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ားကို ေၾကာက္ရြံေနမည္မဟုတ္ဘဲရခိုင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္စုစည္းကာအေကာင္းဆံုးဆက္လက္ခုခံကာကြယ္သြားမည္။ စစ္ေရးတံု႔ျပန္မႈမ်ား၊ မိမိကိုယ္မိမိခုခံကာကြယ္စစ္မ်ားကိုလိုအပ္လၽွင္လိုအပ္သလို တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း (သို႔မဟုတ္) ညီေနာင္မဟာမိတ္မ်ားျဖင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၁) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ထရြန္အိုင္ရြာ၊ အေနာက္ေတာင္ဖက္၊(၁.၂) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းတြင္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၆) ရက္၊ နံနက္(၈) နာရီခန္႔မွ (၉) နာရီခန္႔အထိ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

(၂)ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ပိႏၷဲတပင္ရြာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (၅.၆) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္း၌လည္း ေန႔လည္(၃) နာရီ(၃၀) မိနစ္မွစတင္ကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

(၃)ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ႏွုန္းဘူးရြာ အေနာက္ေတာင္ဘက္(၁.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး ၌လည္း ညေန(၄) နာရီ(၅၀) မိနစ္မွစတင္ၿပီးျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏တပ္မ(၁၁)လက္ေအာက္ခံ ခမရ (၂၁၄) ၊ခမရ(၂၁၇)တပ္ရင္းမ်ား ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ပလက္ဝတိုက္ပြဲမ်ား၏အထိအခိုက္အက်အဆံုးႏွင့္ တိုက္ပြဲအေသးစိပ္အေျခအေနမ်ားကိုေလာေလာဆယ္မသိရေသးပါ။ သိရွိရပါကဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

(၄)ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္ေတာင္ရြာအေရွ႕ဖက္၊(၃.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိပြိဳင့္ ၄၂၈ ေတာင္ကုန္း၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ မိမိတို႔အားနံနက္(၁၀) နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီးထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယေန႔ရန္သူ႔ထိုးစစ္အားမိမိတို႔မွအေကာင္းဆံုးဟန္႔တားတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ အေသအေပ်ာက္မ်ားရွိခဲ့ၿပီး ရန္သူ၏လက္နက္ခဲယမ္းအခ်ိဳ႕ကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။


ယခင္ေန႔ရက္မ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ခဲ့ေသာေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊စညႇင္းရြာအေရွ႕ေတာင္ဖက္၊ (၃.၅)ကီလိိုမိတာအကြာအေဝးရွိေတာင္ေၾကာ(တနည္းအားျဖင့္) ေျမပုံ-အမ္း ၿမိဳ႕နယ္ျခားမ်ဥ္းပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုင္ေနသကဲ့သို႔ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္လည္းလာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ခရစ္စမတ္ကာလအတြင္း သတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာအာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ားအားဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army