၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ခရစ္စမတ္ေန႔၌လည္း ပလက္ဝ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲအတြင္းရန္သူ႔ဖက္မွ ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးျဖင့္လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ အရာရွိႀကီးမ်ားထပ္မံေသဆံုးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅) ရက္၊ နံနက္(၉) နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ “အုတ္ေတာင္ရြာ”အေရွ႕ ဖက္(၃.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ ပြိဳင့္-၄၂၈ ကုန္းရွိမိမိတို႔ရွိရာေနရာအားထပ္မံလာေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဤေနရာအား ဒီဇင္ဘာလ(၂၂) ရက္မွစတင္ၿပီး ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ စကခ(၁၅) ဘူးသီးေတာင္၊တပ္မဌာနခ်ဳပ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပြိဳင့္-၄၂၈ ကုန္းအား ဒီဇင္ဘာလ(၂၂/၂၃/၂၅) ရက္မ်ား၌ မနက္ပိုင္းမွစ၍ တစ္ေန႔လံုးနီးပါးအဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ(၂၄) ရက္ေန႔၌ ရန္သူ၏ထိုးစစ္မ်ား၊ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမရွိဘဲ ယေန႔ ခရစ္စမတ္ေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ(၂၅) ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါပြိဳင့္ကုန္းအားစကခ(၁၅) ဘူးသီးေတာင္၊တပ္မဌာနခ်ဳပ္အတြင္းမွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ေန႔လည္(၁) နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

ေန႔လည္(၃) နာရီ(၀၆) မိနစ္တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေသာ လက္နက္ႀကီးက်ည္က်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ မိမိတို႔ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားထဲမွ ေသဆံုးသူႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူထဲတြင္ ဘူးသီးေတာင္၊ NLD ဥကၠ႒-ဦးရဲသိန္းမွာ ပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုးခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလည္း ဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။ ဦးရဲသိန္းမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႔ေခၚယူစစ္ေဆးရန္ေခတၱေခၚယူထားသူျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ(၂၅) ရက္၊ နံနက္(၇) နာရီခန္႔အခ်ိန္၌လည္းပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ပိႏၷဲတပင္ရြာ၊အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (၅.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ ပြိဳင့္ ၈၈၆ ေတာင္ကုန္းတြင္လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့ေသာေလးရက္ကတည္းက( ဒီဇင္ဘာလ(၂၁) ရက္) တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ႏွုန္းဘူးရြာအေနာက္ေတာင္ဘက္ (၁.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္ေၾကာ၌ နံနက္(၁၁) နာရီ(၁၀) မိနစ္တြင္ထပ္မံတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ညေန (၃) နာရီခန္႔တြင္ ဟတ္စကီး(၁) စီးျဖင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားဟုယူဆရေသာက်ဆံုးအေလာင္းအခ်ိဳ႕ကို ႏႈန္းဘူးဗ်ဴဟာမွယူေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊စညႇင္းရြာအေရွ႕ေတာင္ဖက္၊ (၃.၅)ကီလိိုမိတာအကြာအေဝးရွိေတာင္ေၾကာ(တနည္းအားျဖင့္) ေျမပုံ-အမ္း ၿမိဳ႕နယ္ျခားမ်ဥ္းထက္ ေတာင္ေၾကာ၌ေန႔လည္(၁၂) နာရီ(၃၀) မိနစ္မွစတင္၍တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲမွာျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ရန္သူသည္"ေယာေခ်ာင္း" အနီးတြင္ရွိေသာစခန္းမွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သကဲ့သို႔ ေန႔လည္(၂) နာရီ(၄၅) မိနစ္တြင္ ဟတ္စကီး(၂) စီးျဖင့္ မိနစ္(၂၀) ခန္႔လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ရသည္အထိ တိုက္ပြဲသည္ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦးအပါအဝင္အက်အဆံုးႏွင့္ထိခိုက္မႈမ်ားထပ္မံရွိခဲ့သည္။

ခရစ္စမတ္ကာလအတြင္း သတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာအာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ားအားဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္