၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၄) ရက္ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ(၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝ၊ မင္းျပား၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္၊ ဟတ္စကီးမ်ားျဖင့္လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အျပင္ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူအေျမာက္အျမားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီးတိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေသာေန႔တစ္ေန႔လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ(၂၄) ရက္၊ နံနက္(၈)နာရီ(၄၅)မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ႏႈန္းဘူးရြာအေနာက္ေတာင္ဖက္(၁.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိ မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ မွ ထပ္မံက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ဤပတ္ဝန္းက်င္၌တတိယေန႔အျဖစ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယခင္ေန႔မ်ား၌ အထိအခိုက္၊အက်အဆံုးမ်ားခဲ့ေသာရန္သူသည္ ဂ်က္ဖိုက္တာ(၂) စီးျဖင့္ ေန႔လည္(၂) နာရီ(၃၀) မိနစ္မွစတင္၍နာရီဝက္(မိနစ္၃၀) ေက်ာ္ၾကာ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။


ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အျခားေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္"ပိႏၷဲတပင္ရြာ"အေနာက္ဖက္(၄.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌လည္း ေန႔လည္(၂) နာရီ(၁၀) မိနစ္ မွစတင္၍တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသးသည္။

ေန႔လည္(၁၂) နာရီ(၄၅) မိနစ္တြင္လည္း၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ အိုးပံုေတာင္ရြာေျမာက္ဖက္၊(၁.၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး( တိုင္းဗဟို(၉) မွ ၃-ကီလိုမီတာခန္႔) တြင္ မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္ႀကိဳးစားလာေသာ အင္အား(၁၀၀) ခန္႔ပါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဤတိုက္ပြဲတြင္လည္းရန္သူသည္ ရဟတ္ယာဥ္(၂) စီးျဖင့္ မိနစ္(၂၀) ခန္႔လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။


ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္အိုးခ်ိဳင္ရြာသစ္အနီးတြင္လည္း နံနက္(၁၀) နာရီ (၁၀) မိနစ္ခန္႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွမိနစ္အနည္းငယ္ၾကာျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ရန္သူ(၁၀) ဦးခန္႔အားသုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

အျခားေနာက္ဆက္တြဲတိုက္ပြဲသတင္းမ်ားရွိပါကဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္