၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၁) ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း


ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ႏႈန္းဘူးေက်းရြာအေနာက္ဖက္(၂.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚတြင္ ယေန႔၊ေန႔လည္(၂) နာရီ(၄၅) မိနစ္အခ်ိန္၌ စစ္ရာဇဝတ္တပ္ဖြဲ႕( ျမန္မာ့တပ္မေတာ္) မွ မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ညေန(၄) နာရီခန္႔အထိအျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ ႏႈန္းဘူးဗ်ဴဟာကုန္းမွေန၍လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူ႔ဖက္မွ(၄) ဦးမ်က္ျမင္ေသဆံုးခဲ့ၿပီးဒဏ္ရရသူ(၆) ဦးအထက္ ရွိခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army