၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၁) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား
ဒီဇင္ဘာလ(၁၁) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပား၊ ေျမပံု၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္တိုက္ပြဲမ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

(၁) ဒီဇင္ဘာလ(၁၁) ရက္၊ နံနက္(၆) နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီး နံနက္(၉) နာရီ(၃၀) မိနစ္ခန္႔အထိမင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ "ဖားၿပိဳရြာ" အနီးရွိ ရန္သူ႔စခန္းကုန္းတစ္ခုအား စစ္ေရးအေျခအေနလိုအပ္ခ်က္ အရ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

(၂) ဒီဇင္ဘာလ(၁၁) ရက္၊ နံနက္(၆) နာရီ(၁၈) မိနစ္တြင္လည္း မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ သလူေခ်ာင္းရြာ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္၊ "မင္းဖူးေတာင္" တန္းရွိ ရန္သူ႔အထိုင္စခန္းတစ္ခုကိုလည္းထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ ရဟတ္ ယာဥ္(၂) စီး ၊ တိုက္ဂ်က္ေလယာဥ္(၁) စီးတို႔ျဖင့္ နံနက္(၈) နာရီ (၃၀) မိနစ္မွစတင္ၿပီး ညေန(၈) နာရီေက်ာ္သည့္အခိ်န္အထိမရပ္မနားတစ္လွည့္စီလာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ရန္သူ၏လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ား၊ရဟတ္ယာဥ္၊ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားမွေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ျကားမွ "မင္းဖူးေတာင္တန္း"ရွိရန္သူ႔အထိုင္ကုန္းပင္မဌာနခ်ဳပ္ေနရာအားညေန(၆) နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ယခုထိုးစစ္အတြင္း ရန္သူ၏ လက္နက္ႀကီး တစ္လက္၊ ၆၀-မမ တစ္လက္အပါအဝင္၊ MG-42(ငါးၾကင္းၿမီး) ၁ လက္၊ လက္နက္ငယ္(၆) လက္အပါအဝင္ရန္သူ႔အေလာင္းအခိ်ဳ႕ကိုသိမ္းဆည္းရမိထားခဲ့သည္။ ကစဥ့္ကလ်ားဆုတ္ခြာထြက္ေျပးေနသည့္ရန္သူမ်ားကိုလိုက္လံေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္လ်က္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

(၃) ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ အင္ၾကင္းရြာ၊ အေနာက္ဖက္(၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္လည္း နံနက္(၆) နာရီ (၁၅) မိနစ္မွ စတင္ၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အေသးစိပ္အေျခအေနမသိရေသးပါ။ဒီဇင္ဘာလ(၁၀) ရက္ေန႔၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္ းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ အမ္းအေျခစိုက္ ခမရ(၃၇၃) တပ္ရင္းထံမွေနာက္ထပ္ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေသာျခင္းေတာင္း(၄၀) ေက်ာ္ကိုထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။


(၄) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ေအာင္ျပင္ရြာအနီး၊နံနက္(၈) နာရီမွ (၁၁) နာရီအထိ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္။

(၅) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ေပါက္ေတာျပင္ရြာအနီး၊ သင္းကိ်ဳက္ေတာ္ေတာင္ထက္တြင္လည္း ေန႔လည္(၁) နာရီ(၀၅) မိနစ္မွစတင္တြင္ ႐ုတ္ခ်ည္းထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမသိရခဲ့ပါ။

(၆) ေနာက္ဆက္တြဲတိုက္ပြဲသတင္းမ်ားကိုဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army