၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ (၈) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၈) ၊နံနက္(၇) နာရီ (၄၀) မိနစ္ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ အင္အား (၁၅၀) ခန္႔႐ွိေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္ေၾကာင္း တစ္ခုအား ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊"ကစၥပနဒီ တံတား" အေရွ႕ဖက္(၂.၆) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ယခုတိုက္ခိုက္မႈအတြင္းရန္သူ႔ဖက္မွ(၁၅)ဦးထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့သည္။


တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။


သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army