၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ (၁၀)ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၀)ရက္ ၊နံနက္(၁၁) နာရီ (၁၀)မိနစ္ အခ်ိန္ခန႔္တြင္ အင္အား (၁၀၀)ခန႔္ရွိေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္ေၾကာင္း တစ္ခု ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတို႔ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းသားေတာင္ရြာ" အေရွ႕ေျမာက္ဖက္(၂.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံၿပီး မိနစ္(၂၀) ခန႔္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း မိမိတို႔မွလက္ဦးမႈယူကာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္နိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္သူ႔(၂)ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္တြင္ရန္သူသည္ေဒါင္းေတာ္ယိုးဖက္မွလက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။


ဇူလိုင္လ(၁၁) ရက္အတြင္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိခဲ့ပါ။သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္


Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army