top of page

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၆/၇) ရက္ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ(၆) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႐ွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ခမရ(၂၃၂) ဟုယူဆရေသာစစ္ေၾကာင္းအားရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွBP71ႏွင့္BP72အၾကားတြင္ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ၿပီးတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ဤတိုက္ပြဲအတြင္း၊ရန္သူ႔ဖက္မွေသနတ္(၁)လက္၊က်ည္ေဘာက္၊က်ည္ဆံႏွင့္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကိုထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ ၎ေနရာအားပိတ္ဆို႔ၿပီးဆက္လက္႐ွင္းလင္းေနဆဲျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္(၆)ရက္ေန႔မိမိတို႔၏ထိုးစစ္အတြင္းရန္သူ႔ဖက္မွ(၁၅)ဦးခန္႔ထပ္မံေသဆံုးႏိုင္ၿပီးဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕႐ွိႏိုင္သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွလည္း အလတ္စားဒဏ္ရာရသူ(၅) ဦးအထိ႐ွိခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လ(၇)ရက္ေန႔တြင္ထိေတြ႕မႈမ်ားႀကီးႀကီးမားမားမ႐ွိေသာ္လည္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္လက္နက္ႀကီးမ်ားကို ထရြန္အိုင္မွေန၍ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္272 views

Comentários


bottom of page