top of page

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃/၄) ရက္ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ(၃/၄)ရက္မ်ားတြင္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္႐ွိေနခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃) ရက္ေန႔၌မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလဲေတာင္(ပလဲေတာင္) ႐ြာအေ႐ွ႕ဖက္၊ (၂.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေတာင္တန္းေပၚတြင္ ေန႔လည္(၁)နာရီခန္႔တြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရန္သူသည္ မိမိတို႔႐ွိရာေနရာသို႔က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။အက်အဆံုးမ်ားကိုမသိရေသးပါ။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၄) ရက္၊နံနက္(၆) နာရီ(၅၅) မိနစ္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊စံဂိုးေတာင္႐ြာဖက္မွ ထြက္လာသည့္အင္အား(၂၀၀)ခန္႔ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ စံဂိုးေတာင္႐ြာမွ(၁.၂)ကီလိုမီတာခန္႔အကြာအေဝး႐ွိ"စံဂိုးေတာင္"ေတာင္တန္းေပၚ၌ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈအတြင္းရန္သူ႔ဖက္မွ(၆) ဦးေသဆံုးၿပီး ဒဏ္ရာရသူအခိ်ဳ႕႐ွိခဲ့သည္။ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ တစ္နာရီခန္႔သာၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊သိုင္းတဘုတ္ရြာအေနာက္ေျမာက္ဖက္၊(၁)ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိ"သိုင္းတဘုတ္ေတာင္တန္းေပၚတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၄) ရက္ ၊နံနက္ (၉) နာရီခန္႔အခိ်န္တြင္ အင္အား(၁၂၀) ခန္႔ပါရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းမွ ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူ (၁၀) ဦးခန္႔အားသုတ္သင္႐ွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ရခိုင္ေဒသတစ္ခုတည္းအား ခ်န္လွပ္ၿပီး တစ္ဖက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းကို တစ္ဖက္သတ္ေၾကျငာၿပီးေနာက္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္မွာဇူလိုင္လ(၄)ရက္ဆိုလွ်င္ ရက္ေပါင္း (၁၉၅) ရက္သို႔ပင္ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အျခားစစ္တိုင္းမ်ားတြင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည္ဟုဆိုေသာ္ျငားလည္းတအန္းေဒသ၊ကိုးကန္႔ေဒသ၊ကခ်င္ေဒသမ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားရံဖန္ရံခါ႐ွိေနၿပီးအထူးသျဖင့္တအန္းေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားပိုမိုျဖစ္ပြားလာေနသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္အင္အား၊လက္နက္အင္အားမ်ားတိုးခဲ်႕ျခင္းမ်ားကို ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္လွ်က္႐ွိသည္။ ရခိုင္ေဒသအတြင္းေရတပ္အင္အားကို တိုးခဲ်႕ေနသည့္အျပင္ ပင္လယ္ျပင္၌ ဝမ္းစာ႐ွာဖြေၾကသည့္ ေရလုပ္သားမ်ားကိုလည္းၿခိ္မ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္လွ်က္႐ွိသည္။

ဇူလိုင္လဆန္းမွစ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေတာင္ကုတ္၊အမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ွိေက်း႐ြာအခိ်ဳ႕အား ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးၿပီး လက္နက္အားကိုးျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒုကၡမ်ားေပးျခင္း တို႔ကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္။

လယ္သမားမ်ားလယ္ယာထြန္ယက္ျခင္းအားတားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း၊ျမစ္ေခ်ာင္း၊ပင္လယ္မ်ား၌ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုအေႏွာင့္အယွက္ေပး တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း၊ ညအခိ်န္မ်ား၌ဓာတ္မီးျဖင့္ ဖား၊ငါး႐ွာေဖြသူမ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ပစ္ခတ္မည္ဟုၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုျခင္းအစ႐ွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခိဳ်းေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္တစ္ခုတြင္ ႐ွိသင့္ရွိထိုက္ေသာအဂၤါရပ္မ်ားကင္းမဲ့ေနၿပီး ရခိုင္လူထုတစ္ရပ္လံုးမွာ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္႐ွိေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္မိဘျပည္သူလူထုမ်ားလက္႐ွိၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို မိမိတို႔ ULA/AA အေနျဖင့္နားလည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ ႏွင့္အတူ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားကို မလြဲမေ႐ွာင္သာရင္ဆိုင္ၾကရအံုးမည္ျဖစ္သည္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ရခိုင္ျပည္သူလူထုကိုႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္း၊သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ဖမ္းဆီးအႏိုင္က်င့္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ မည္သည့္တပ္ရင္း၊ မည္သူ႔ကိုမဆို လက္တံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္စစ္ေရးဖိအားမ်ားပိုမိုျပင္းထန္လာပါကစစ္ေရးထြက္ေပါက္မ်ားအတြက္လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးအခ်က္အခ်ာေနရာမ်ားကို မလြဲမေ႐ွာင္သာတိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထဲမွ ရခိုင္လူမိ်ဳး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ထဲမွ ရခိုင္လူမိ်ဳးမ်ား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲၿပီး စစ္ရာဇဝတ္အမႈမိ်ဳးစံုတို႔ကိုက်ဴးေက်ာ္ထားသူ ကမၻာေက်ာ္နယ္ခဲ်႕စစ္တပ္အား ရခိုင္ျပည္အတြင္းမွ အၿပီးအပိုင္ေမာင္းထုတ္ၾကရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္456 views

Comments


bottom of page