၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂) ရက္ေန႔ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ(၂)ရက္ေန႔တြင္လည္းရခိုင္ဘဂၤလာနယ္စပ္BP71ပတ္ဝန္းက်င္႐ွိျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအားေန႔လည္(၁၂)နာရီတြင္လည္းေကာင္း၊ညေန(၃)နာရီ(၃၀)မိနစ္တြင္လည္းေကာင္းရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ကြန္မန္ဒိုမ်ားမွဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လ(၂)ရက္ေန႔တြင္၊မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊သာစည္႐ြာ၊အေ႐ွ႕ဖက္(၂.၂)ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေတာင္တန္းေပၚတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အေသးစိပ္ သတင္းမ်ားကိုဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။


သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army