top of page

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၇)ရက္၊စေနေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား


၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔၌တိုက္ပြဲမ်ားအသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ(၂၇) ၊ရက္၊နံနက္(၉) နာရီခန္႔အခိ်န္တြင္ ရခိုင္ျပည္၊မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊"ကုလားမေက်း႐ြာ" အေ႐ွ႕ဖက္၊ (၁.၅) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေတာင္ေျခရင္း၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အင္အား(၁၂၀) ခန္႔႐ွိေသာစစ္ေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းတို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

စုစုေပါင္းအင္အား(၃၀၀) ေက်ာ္႐ွိေသာ ရန္သူသည္ မိမိတို႔လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္း႐ွိရာသို႔ စစ္ေၾကာင္း(၃) ခုခြဲကာခ်ဥ္းကပ္လာခဲ့ရာ၎စစ္ေၾကာင္း(၃)ခုထဲမွ"ကုလားမေက်း႐ြာ၊အေ႐ွ႕ဖက္"မွလယ္ကြင္းကိုျဖတ္ကာခ်ဥ္းကပ္လာေသာ အင္အား(၁၂၀) ခန္႔စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ (၂) နာရီေက်ာ္ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုတိုက္ပြဲအတြင္း၌လည္းလူမိ်ဳးေရးအစြန္းေရာက္စစ္ဝါဒီျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ(၁၅)ဦးခန္႔ေသဆံုးၿပီးထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားလည္း႐ွိႏိုင္သည္။ရန္သူသည္အျခားေသာစစ္ေၾကာင္း(၂)ခုမွလက္နက္ႀကီးပစ္ကူမ်ားျဖင့္ေတာက္ေလွ်ာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ရန္သူသည္ အထိနာၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာမွ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ၿပီး အေဝးမွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္သာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၇) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀) နာရီ (၃၅) မိနစ္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊" ေ႐ွာက္ေခ်ာင္း(ေၾဟႇာက္ေခ်ာင္း) ႐ြာ ႏွင့္" ငါးေယာက္ကိုင္း" ႐ြာအၾကား၌ စစ္ရာဇဝတ္သား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးရန္သူ(၆) ဦးကိုသုတ္သင္႐ွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ အနည္းဆံုး(၂၀) ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့သည္။

လူမိ်ဳးေရးအစြန္းေရာက္နယ္ခဲ်႕ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းအထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားေနေသာေၾကာင့္မဟုတ္မမွန္ေသာသတင္းမ်ားျဖင့္မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းအားယိုးစြပ္ျခင္း၊လူမိ်ဳးေရးအမုန္းတရားမ်ားကိုအေျခခံေသာလုပ္ရပ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၊ေအာက္တန္းက်ေသာႏိုင္ငံေရးညစ္လံုးမ်ားျဖင့္ေဂ်ာက္ခ်ေရးသားေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားကိုတစ္ေန႔တစ္မိ်ဳးမ႐ိုးေသာပံုစံမိ်ဳးျဖင့္ေရးသားေျပာဆိုလွ်က္႐ွိသည္။

ထို႔အျပင္အဓိကတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ကာသတင္းအေမွာင္ခ်ျခင္း၊သတင္းအမွားမ်ား၊သတင္းအတုမ်ား ေျပာဆိုေရးသားျခင္းမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လွ်က္႐ွိသည္။

အစိုးရပိုင္သတင္းဌာနမ်ား၊ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ပိုင္သတင္းဌာနမ်ား၊ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းအားႏိုင္ငံတကာမွအထင္အျမင္လြဲမွားေအာင္အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာစြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲကာေရးသားေနသည္မွာ ျပႆနာကိုပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစရန္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ ULA/AA အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တစ္ဖက္သတ္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးတံု႔ျပန္ရင္ဆိုင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္




605 views

Comments


bottom of page