top of page

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၅/၆) ရက္ေန႔ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၅) ရက္၊ နံနက္(၁၀) နာရီပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊လကၠာ႐ြာအေ႐ွ႕ဖက္ (၂)ကီလိုမီတာေတာင္တန္းေပၚတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္မိမိတိုု႔႐ွိရာေနရာသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ထိေတြ႕မႈအနည္းငယ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ရန္သူသည္ေ႐ွ႕ဆက္တိုးမလာေသာေၾကာင့္ေနာက္ထပ္တိုက္ပြဲမျဖစ္ပြားဘဲရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၅) ရက္၊ ညေန(၃) နာရီဝန္းက်င္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ေတာျပင္႐ြာေတာင္ဖက္ (ေျမာက္ဦး-ေက်ာက္ေတာ္ကားလမ္းအေနာက္ဖက္-ရထားလမ္းအနီး)၌ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏အင္အား(၁၈၀) ခန္႔ပါစစ္ေၾကာင္းအားၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ရန္သူ႔ဖက္မွအနည္းဆံုး(၈)ဦး(မ်က္ျမင္)ေသဆံုးခဲ့ၿပီးဒဏ္ရာရသူအခိဳ်႕လည္း႐ွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇြန္လ(၅)ရက္၊ညေန(၄)နာရီ(၅၀)မိနစ္ခန္႔အခိ်န္တြင္လည္းေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ေတာင္ဦး႐ြာေတာင္ဖက္(၂)ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏တပ္မ(၅၅)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း(အမည္မသိ)အားၾကားျဖတ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ (၂) ဦး(မ်က္ျမင္)ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရသူတခိဳ်႕ထပ္မံ႐ွိခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ဇြန္လ(၅)ရက္အတြင္း၌ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၏လကၠာ႐ြာ၊ေပါက္ေတာျပင္႐ြာႏွင့္ေတာင္ဦး႐ြာပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၌ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ရန္သူသည္ေျမာက္ဦး၊ပုဏၰားကြ်န္း၊ရေသ့ေတာင္၊ဘူးသီးေတာင္၊မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုခပ္စိပ္စိပ္၊အ႐ွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္႐ွိသည္။လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းမ်ားကိုေန႔တိုင္းျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိသည္။ထို႔ေၾကာင့္လူေနအိမ္မ်ား၊ေက်း႐ြာမ်ား၊ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္းက်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ရခိုင္လူမိဳ်းမ်ားမွာေန႔တိုင္းေသဆံုး၊ဒဏ္ရာရလွ်က္႐ွိ္သည္။

ဤသည္မွာျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ရခိုင္လူမိဳ်းမ်ားအေပၚစစ္ရာဇဝတ္မႈကဴ်းလြန္ျခင္း၊လူသားမိဳ်းႏြယ္အေပၚျပစ္မႈကဴ်းလြန္ျခင္းမ်ားကို လက္ရဲဇက္ရဲေျဗာင္က်က် ျပစ္မႈကဴ်းလြန္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၅/၆) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ည (၈) နာရီ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ရေသ့ေတာင္၊ ရစိုးေခ်ာင္းဗဴ်ဟာမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားကိုေနရာအႏွံ႔ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္လွ်က္႐ွိသည္။မိုးရာသီကာလတြင္လွ်ပ္စစ္မ်ားလက္သည္မ်ားကိုအေဝးမွလက္နက္ႀကီးမ်ားပစ္ခတ္သည္ဟုစိုးရိမ္စိတ္မ်ားျဖင့္ရမ္းသန္းပစ္ခတ္သည္ဟုအရပ္ဖက္တြင္ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ထို႔အျပင္မိုးရာသီကာလတြင္ရာသီစာစားဖားမ်ားကိုရြာသူ႐ြာသားမ်ားမွဓာတ္မီးမ်ားကိုအသံုးျပဳကာ႐ွာေဖြေနျခင္းမ်ားကိုလက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္အေဝးမွပစ္ခတ္ေနသည္ဟုထင္မွတ္ေနျခင္း၊ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ကြန္မန္ဒိုမ်ားစခန္းနားခ်ဥ္းကပ္လာသည္ဟုသံသယျဖင့္စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ရမ္းသန္းပစ္ခတ္ေနသည္ဟုမိမိတို႔ကိုသတင္းေပးေနေသာျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း႐ွိရခိုင္လူမိဳ်းစစ္သားမ်ားထံမွသိ႐ွိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ရခိုင္မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္အသက္ကိုဉာဏ္ေစာင့္ဆိုသကဲ့သို႔ညအခိ်န္မ်ားတြင္တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔သြားလာျခင္း၊ဖား၊ငါး႐ွာေဖြျခင္း၊ေန႔ခင္းအခိ်န္မ်ားတြင္လည္းေတာထဲေတာင္ထဲမ်ားတြင္ဟင္း႐ွာျခင္း၊သြားလာျခင္းမ်ားကို ယခုလအတြင္းအထူးသတိထားၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္မေပါက္ကြဲေသးေသာဗံုးသီး၊ဗံုးဆံမ်ားေတြ႕႐ွိပါကကိုင္တြယ္ျခင္း၊႐ိုက္ထုျခင္း၊ေကာက္ကိုင္လႊင့္ပစ္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲျခံခတ္၍လည္းေကာင္း၊ကန္႔သတ္စည္းတား၍လည္းေကာင္းျပဳလုပ္ထားၾကၿပီးလူအမ်ားသတိျပဳမိေစေသာ"သတိေပါက္ကြဲတတ္သည္"အစ႐ွိေသာသတိေပးတားျမစ္စာမ်ားေရးကပ္ထားၾကေစလိုပါသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏တစ္ဖက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းအားေၾကျငာၿပီးရခိုင္ေဒသတစ္ခုထဲတြင္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အားအျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ေနေသာကာလမွာ(၅)လေက်ာ္၍(၆)လနီးပါးသို႔တိုင္ေရာက္႐ွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။(၂၀၁၈ဒီဇင္ဘာ၂၁မွ၂၀၁၉ဇြန္လ(၆)ရက္)။၂၀၁၈ဒီဇင္ဘာမတိုင္မီကတည္းကပင္ တိုက္ပြဲမ်ားကိုထည့္ေရတြက္ေသာ္ (၈) လနီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္းလက္က်န္ရက္မ်ားအတြင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏တစ္ဖက္သတ္ထိုးစစ္ကိုအေကာင္းဆံုးခုခံသြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏မည္သည့္ေနရာကိုမဆိုအခြင့္သာလွ်င္သာသလို/လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလိုတန္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္သြားရန္ဝန္ေလးေနမည္မဟုတ္ေၾကာင္းသိေစအပ္သည္။

ထို႔အျပင္ရခိုင္ျပည္သူလူထုမ်ားကိုပစ္မွတ္ထားကာလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ား၊သက္ဆိုင္ရာတပ္ရင္းမ်ားကိုလည္း လက္တံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပႏု္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္454 views

Comments


bottom of page