top of page

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၇/၂၈/၂၉)ရက္ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ "ဆတ္လိုင္ဝ႐ြာ၊အေနာက္ဖက္(၆.၈) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေတာင္တန္းေပၚတြင္ နံနက္(၁၀) နာရီဝန္းက်င္၌ထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ရန္သူသည္တပ္လန္ၿပီးေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ရန္သူသည္ေ႐ွ႕ဆက္တိုးလာျခင္းမ႐ွိဘဲ"ခေမာင္းဝ႐ြာ"ဖက္မွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္သာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

ဇြန္လ (၂၈) ရက္တစ္ေန႔လံုးတြင္ ပလက္ဝပတ္ဝန္းက်င္၌ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲႀကီးႀကီးမားမားမ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

ဇြန္လ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊"ဆတ္လိုင္ဝ႐ြာ"အေနာက္ဖက္(၇.၆)ကီလိုမီတာပတ္ဝန္းက်င္၌တစ္နာရီခန္႔ၾကာတိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။လြန္ခဲ့ေသာ(၂)ရက္ခန္႔တြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာပတ္ဝန္းက်င္၌ပင္ျဖစ္သည္။ရန္သူသည္နံနက္(၁၁)နာရီ(၂၀)မိနစ္ခန္႔မွစတင္ၿပီးမိမိတို႔႐ွိရာေနရာသို႔ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္နာရီနီးပါးအၾကာတိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ရန္သူသည္တပ္လန္ၿပီးအထိနာသြားျခင္းႏွင့္အတူထပ္မံေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့သည္။သို႔ေသာ္အေဝးမွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာညေန(၄) နာရီအထိဆက္လက္႐ွိေနခဲ့သည္။(ေနာက္ဆံုးသတင္းလက္ခံရ႐ွိခ်ိန္)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ထိပ္ဝျပင္႐ြာ၊ အေ႐ွ႕ေျမာက္ဖက္(၂) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအားၾကားျဖတ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔လွ်ပ္တျပက္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈအတြင္းရန္သူ(၆)ဦးမ်က္ျမင္ေသဆံုးခဲ့ၿပီးဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕လည္း႐ွိခဲ့သည္။

၎ဒဏ္ရာရသူမ်ားထဲတြင္ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရခဲ့သူမွာ၎စစ္ေၾကာင္း၏တပ္ရင္းမႉးျဖစ္ေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။တိုက္ပြဲေနာက္ဆက္တြဲႏွင့္ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္
370 views

1 Comment


သာလီစြပါ

Like
bottom of page