top of page

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၅/၂၆) ရက္ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၅) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁၂) နာရီခန္႔အခိ်န္တြင္ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းနီလာ႐ြာ ႏွင့္ ေအာင္ျဖဴျပင္႐ြာအၾကားတြင္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈကိုျပဳလုပ္ရန္အတြက္စစ္အင္အားမ်ားကိုတိုးျမႇင့္ေနေသာျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအားၾကားျဖတ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူ(၅) ဦးမ်က္ျမင္ေသဆံုးၿပီး ဒဏ္ရာရသူအခိ်ဳ႕႐ွိခဲ့သည္။ မိနစ္အနည္းငယ္ႏွင့္ အခိ်န္တိုတိုအတြင္း ထိေရာက္ေအာင္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၅) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉) နာရီ(၃၀) မိနစ္တြင္ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ဆင္သီ႐ြာအနီး၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းတို႔မိနစ္(၃၀)ခန္႔ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။မိမိတို႔သည္႐ြာအနီးတြင္တိုက္ပြဲမျဖစ္ေအာင္အတတ္ႏိုင္ဆံုးေ႐ွာင္႐ွားကာ ႐ြာမ်ားႏွင့္ေဝးရာပတ္ဝန္းက်င္၊ ေတာင္တန္းမ်ားတြင္သာတိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ေလ့႐ွိသည္။

သို႔ေသာ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ေကာက္က်စ္ယုတ္မာစြာပင္႐ြာအတြင္းသို႔လက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္မ်ားကို တမင္တကာရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ရြာအနီးတြင္တိုက္ပြဲအတုမ်ားဖန္တီးကာ ရြာလံုးကြ်တ္စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႐ြာသူ၊႐ြာသားမ်ားမ႐ွိ္သည့္အခိုက္အတန္႔မ်ားတြင္ ရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ အတြင္း၊အျပင္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရႊ၊ေငြ၊ အဝတ္အထည္၊ စားသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ကြဲ်၊ႏြားတိရစၧာန္မ်ားကို ယူေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီးစစ္ရာဇဝတ္အမႈမ်ားကို ေျဗာင္က်က်က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ေလ့႐ွိ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႐ြာသူ၊႐ြာသားမ်ားကို ပုဒ္မအမိ်ဳးမိ်ဳးျဖင့္ ဖမ္းဆီး၊ႏွိပ္စက္၊႐ိုက္ပုတ္၊သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ပိုမိုအတင့္ရဲစြာလုပ္ေဆာင္လွ်က္႐ွိသည္။

ကမၻာက်ာ္စစ္ရာဇဝတ္အမႈကိုက်ဴးလြန္ထားေသာျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏သတ္ျဖတ္မႈကိုစိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေသာေၾကာင့္ ဆင္သီ႐ြာတစ္႐ြာလံုးမွာ ေဘးလြတ္ရာသို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ေနရသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ မိမိတို႔လူမိ်ဳးမ်ားအေပၚအထက္ပါျပစ္မႈမိ်ဳးကိုက်ဴးလြန္ထားေသာ မည္သည့္တပ္ရင္း၊မည္သူ႔ကိုမဆို အခြင့္ရလွ်င္ရသလိုလက္စားေခ်တံု႔ျပန္သြားမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၆) ရက္၊ဗုဒၶဟူးေန႔၊ နံနက္(၄) နာရီ (၂၀) မိနစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုကိုႏွိပ္စက္ထားေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အင္အား(၂၀၀) ခန္႔ပါစစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းကို ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဇီးေခ်ာင္း ႏွင့္ ပဇိုင္းဆည္အၾကား႐ွိ" အုတ္ဖိုေတာင္တန္း" ၌ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ အထူးတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ မိုးသည္းထဲတြင္ အနီးကပ္ဝင္ေရာက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွ အထိအခိုက္အနည္းဆံုးျဖင့္ ရန္သူအားအထိအခိုက္၊အက်အဆံုးမ်ားေအာင္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ႏွစ္နာရီနီးပါးၾကာ လွ်ပ္တျပက္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ရခိုင္ျပည္သူလူထုမ်ားကို မတရားဖမ္းဆီးညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ထားသူမ်ားထဲမွ(၃၀) ဦး(မ်က္ျမင္)အားသုတ္လင္႐ွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရ႐ွိ္သူမ်ားလည္း အနည္းဆံုး(၃၅) ဦး႐ွိႏိုင္သည္အထိ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ အထူးတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႕မွ သတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယေန႔တိုက္ပြဲတြင္လည္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ Sniper စႏိုက္ဘာသမားမ်ားလက္စြမ္းျပေသာတိုက္ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။

ရခိုင္တိုင္းျပည္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ရဲဝံ့ေျပာင္ေျမာက္စြာျဖင့္ ဂလဲ့စားေခ်တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍လည္း အခြင့္သာလွ်င္သာသလို ရန္သူ၏အားနည္းေသာစခန္းမ်ားကို ဆက္လက္တိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္လူမိ်ဳးမ်ားကိုႏွိပ္စက္ေသာ မည္သူ႔ကိုမဆို တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္သြားမည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း႐ွိ ရခိုင္လူမိ်ဳးစစ္သားမ်ား၊အရာ႐ွိမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္အမိ်ဳးသားအကိ်ဳးစီးပြားအတြက္ အျမင္မွန္ရကာ မိမိတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး စစ္ရာဇဝတ္ခံု႐ံုးသို႔ေရာက္႐ွိရန္နီးကပ္ေနေသာနယ္ခဲ်႕ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ရခိုင္ျပည္အတြင္းမွ ေမာင္းထုတ္ရန္ ညီအစ္ကိုအရင္းစိတ္ထားျဖင့္ဖိတ္ေခၚပါသည္။

အျမန္ဆံုးလာေရာက္ပူးေပါင္းၾကရန္ထပ္မံဖိတ္ေခၚပါသည္။ ရခိုင္တိုင္းျပည္ႏွင့္ ရခိုင္လူမိ်ဳးမ်ားအတြက္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္းသည္ မည္သည့္အခါမွ်ေနာက္က်ျခင္းမ႐ွိပါ။ ရခိုင္မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ တူ၊သား၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္ဖို႔တိုက္တြန္းေပးၾကေစလိုပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္
353 views

Comments


bottom of page