top of page

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၀/၂၁/၂၂) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တစ္ဖက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းသက္တမ္းကုန္ဆံုးရန္ (၁၀) ရက္ခန္႔အလိုတြင္ ရခိုင္ေဒသအတြင္း၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကိုခပ္စိပ္စိပ္အသံုးျပဳကာတိုက္ခိုက္ေနျခင္း၊လက္နက္ႀကီးမ်ားကိုလည္း အႀကိမ္အေရအတြက္ခပ္မ်ားမ်ားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္း၊ အင္အားအလံုးအရင္းသံုးကာထိုးစစ္မ်ားကိုအ႐ွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားအျပင္ မိမိတို႔အား အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္လာေနသည္မ်ားကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ ထို႔အတူ ယခုရက္မ်ားအတြင္းကိုးကန္႔၊ တအန္းေဒသမ်ား၌တိုက္ပြဲမ်ားခပ္စိပ္စိပ္ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ တအန္းေဒသအတြင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၀)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁)နာရီ(၂၀) မိနစ္အခိ်န္တြင္ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊"ဘာတေလ႐ြာ" အေ႐ွ႕ေတာင္ဖက္(၂.၈) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေတာင္တန္း၏ ေတာင္ေျခရင္း၌ အင္အား(၂၀၀) နီးပါး႐ွိေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ေၾကာင္းအားျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူသည္႐ုတ္တရက္ လွ်ပ္တျပက္အတိုက္ခံရၿပီးေနာက္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖင့္ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ေနာက္ထပ္တိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြားျခင္းမ႐ွိဘဲ ႏွစ္ဖက္ေစာင့္ၾကည့္အေနအထားျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္႐ွိၾကသည္။ ဤၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ (ထိခိုက္+က်ဆံုး) စုစုေပါင္း (၁၀) ဦးခန္႔အထိ႐ွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၁) ရက္ေန႔၊နံနက္(၉) နာရီ(၃၀) မိနစ္ခန္႔အခိ်န္တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊"ေ႐ႊက်င္႐ြာ" အေ႐ွ႕ဖက္၊ (၆) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေတာင္တန္းေပၚ၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ နံနက္(၁၁) နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီးတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာပတ္ဝန္းက်င္ေနရာမ်ားကိုရဟတ္ယာဥ္ႏွစ္စီးျဖင့္ မိနစ္(၂၀) ခန္႔စီ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ဇြန္လ(၂၂) ရက္ေန႔၌လည္း မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊"ဒိုင္းသား႐ြာ" အေ႐ွ႕ဖက္(၄.၂)ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေသာ ေတာင္တန္းေပၚ၌ ေန႔လည္(၁၂) နာရီ(၃၀) မိနစ္မွစတင္ၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၎ပတ္ဝန္းက်င္၌ခန္႔မွန္းရန္သူ႔အင္အားမွာ (၄၀၀) နီးပါး႐ွိသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရဟတ္ယာဥ္ႏွစ္စီးေပၚမွ စက္ေသနတ္၊ ေရာ့ကဒ္၊ ဗံုးမ်ားျဖင့္ ဆယ့္ငါးမိနစ္(၂) ႀကိမ္တိုင္တိုင္လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမွာ ညေန (၅) နာရီအထိႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။

မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၏ "ေ႐ႊက်င္႐ြာ" ႏွင့္"ဒိုင္းသား႐ြာ"ပတ္ဝန္းက်င္၏ေတာင္တန္းမ်ားေပၚ၌တိုက္ပြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္မွာတစ္ပတ္နီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။မိမိတို႔ေျမျပင္တပ္မႉးမ်ား၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ဇြန္လ(၂၁/၂၂) ႏွစ္ရက္တာကာလတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းရန္သူ႔ဖက္မွ (အထိအခိုက္ႏွင့္ေသဆံုးသူ)စုစုေပါင္း (၄၀)ဦးထက္မ်ားျပားႏိုင္သည္။ မိမိတို႔ဖက္မွ အာရကၡစစ္သည္ေတာ္ႏွစ္ဦး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိဳ်းအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီး အလတ္စားဒဏ္ရာရသူအခိဳ်႕႐ွိခဲ့သည္။

ယေန႔တြင္လည္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္မိမိတို႔အား ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ႀကိမ္စလံုးတြင္ မိမိတို႔စစ္သည္ေတာ္မ်ားမွ သတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာျဖင့္အေကာင္းဆံုးခုခံတိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ယခုထိုးစစ္အတြင္း အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားေသာေၾကာင့္ ရဟတ္ယာဥ္ႏွစ္စီးျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပံုေပါက္သည္။ ထို႔အျပင္ရန္သူသည္လက္နက္ႀကီးမ်ားကိုလည္းေနရာႏွစ္ခုမွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၂) ရက္၊ နံနက္(၃) နာရီ (၂၀)မိနစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ဆတ္႐ိုးက်ေခ်ာင္းအတြင္း၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္သေဘာၤတစ္စီးအားပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္၎တို႔၏ထိုးစစ္မ်ားကိုအေထာက္အပံ့ျပဳေနေသာ၊ လက္နက္ခဲယမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္သေဘာၤမ်ားထဲမွ တစ္စီးအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွလက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။၎ေရတပ္သံုးစစ္သေဘာၤ၏အထိအခိုက္ကိုအေသးစိပ္မသိရေသးပါ။

ဇြန္လ(၂၂) ရက္၊ နံနက္(၈) နာရီခန္႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊" ေညာင္ေခ်ာင္း႐ြာ"အေ႐ွ႕ေတာင္ဖက္၊ (၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းအား ၾကားျဖတ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ၎စစ္ေၾကာင္းသည္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္႐ိုက္ႏွက္ျခင္းတို႔အျပင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေႏွာင့္အယွက္ေပးေနေသာေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္သူ(၉) ဦးအားသုတ္သင္႐ွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ အခြင့္ရလွ်င္ထပ္မံ၍လည္းသုတ္သင္႐ွင္းသြားအံုးမည္။

ထို႔အျပင္ ဇြန္လ(၂၂) ရက္၊နံနက္(၁၀) နာရီ(၄၅) မိနစ္ခန္႔အခိ်န္တြင္ အင္အား(၂၀၀) ခန္႔႐ွိေသာ ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းကို ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊"ေအာက္သားကန္႐ြာ" ေတာင္ဖက္(၁) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး၌ ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူ(၂) ဦးအားသုတ္သင္႐ွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရသူအခိ်ဳ႕ထပ္မံရွိႏိုင္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း႐ွိ ရခိုင္လူမိ်ဳးစစ္သားမ်ား၊အရာ႐ွိမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အတြင္းမွ ရခိုင္လူမိ်ဳးမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္အမိဳ်းသားအကိ်ဳးစီးပြားအတြက္ အျမင္မွန္ရကာ မိမိတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး နယ္ခဲ်႕ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ရခိုင္ျပည္အတြင္းမွ ေမာင္းထုတ္ရန္အသင့္ေတာ္ဆံုးအခိ်န္လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျမန္ဆံုးလာေရာက္ပူးေပါင္းၾကရန္ထပ္မံဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ရခိုင္တိုင္းျပည္ႏွင့္ ရခိုင္လူမိ်ဳးမ်ားအတြက္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္းသည္ မည္သည့္အခါမွ်ေနာက္က်ျခင္းမ႐ွိပါ။

ထို႔အတူျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္မိမိတို႔အားထိုးစစ္မ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနမည္ဆိုပါက လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို ရန္သူ႔ပစ္မွတ္မ်ားကို ထပ္မံတိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္သူလူထုမ်ားကို မတရားဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ မည္သည့္တပ္ရင္းမ်ားကိုမဆို အခြင့္ရလွ်င္ရသလို လက္စားေခ်တိုက္ခိုက္သြားမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္




1,047 views

Comentarios


bottom of page