top of page

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၄) ရက္ေန႔ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇြန္လ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊႐ွင္မဒိန္႐ြာအေ႐ွ႕ဖက္၊(၂.၇)ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေတာင္တန္းေပၚတြင္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။နံနက္(၉)နာရီ(၁၀)မိနစ္ခန္႔တြင္စတင္ထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးမိနစ္(၂၀)ႏွစ္ဆယ္ခန္႔အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီးရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းမွရန္သူအနည္းဆံုး(၄)ဦးအားလက္ဦးမႈရယူကာသုတ္သင္႐ွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ရန္သူသည္အထိနာၿပီးေ႐ွ႕ဆက္မတိုးလာဘဲေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္မျဖစ္ပြားဘဲရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။မိမိတို႔အေနျဖင့္မိမိတို႔အားအျမစ္ျပဳတ္ထိုးစစ္ဆင္ရန္တိုက္ခိုက္လာေသာရန္သူအားအေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ဆက္လက္ခုခံရင္ဆိုင္သြားမည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ရခိုင္ေဒသတစ္ခုတည္းကိုခ်န္လွပ္ၿပီးတစ္ဖက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း၏လက္က်န္ရက္ေပါင္း(၁၅)ရက္အတြင္း၌ရန္သူသည္ယခုထက္ပိုမိုအ႐ွိန္အဟုန္ျပင္းေသာၾကည္း၊ေရ၊ေလပူးေပါင္းထိုးစစ္ႀကီးကိုဆင္ႏႊဲရန္ျပင္ဆင္ေနပံုေပါက္သည္။


ဤကဲ့သို႔ထိုးစစ္ကိုျပဳလုပ္ခဲ့မည္ဆိုပါကမိမိတို႔အေနျဖင့္လည္းစစ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အတူစစ္၏သေဘာသဘာဝအရလိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလိုရန္သူ၏မည္သည့္ပစ္မွတ္မ်ားကိုမဆိုတန္ျပန္ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္သြားမည္။

ရခိုင္ျပည္သူလူထုမ်ားကိုပစ္မွတ္ထားကာတိုက္ခိုက္ေနေသာရန္သူ႔တပ္ရင္းမ်ား၊ရန္သူ႔လက္နက္ႀကီးစခန္းမ်ားကိုလည္းအခြင့္သင့္လွ်င္ သင့္သလိုလက္စားေခ်တံု႔ျပန္သြားမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္337 views

Comentários


bottom of page