top of page

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္မွ (၂၁) ရက္ေန႔အထိ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ၊ တတိယအပတ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္အတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားေနရာအႏွံ႔ဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ ရခိုင္ေဒသတစ္ခုတည္းကိုခ်န္လွပ္ၿပီး အျခားေသာစစ္တိုင္းမ်ားတြင္ တစ္ဖက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းျခင္းအားေၾကညာထားေသာ္လည္း ရခိုင္၊ကိုးကန္႔၊တအာင္းေဒသမ်ားတြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။


ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၂၁) ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၁) ရက္ေန႔အထိ (၉) လတာ တစ္ဖက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္,ထပ္မံသက္တမ္းတိုးျခင္း မရွ္ိေသာေၾကာင့္ ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ရံုသာရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေလးလတာ၊ႏွစ္လတာ၊ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ စသည္ျဖင့္ အျဖတ္လိုက္တစ္ဖက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းမွာ ထိေရာက္မႈမရွိဘဲ တိုက္ပြဲဧရိယာ ႏွင့္ တိုက္ပြဲအရွိန္ျမင့္တက္လာရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ျပဳလုပ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆို၍ရေပမည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ အမိ်ဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေနၾကေသာမိမိတို႔လူမိ်ဳးမ်ား၏ေဒသမ်ားကိုတၿပိဳင္နက္တည္း ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္ စစ္အင္အားမလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ နည္းလမ္းအမိိ်ဳးမိ်ဳးျဖင့္၊ အၾကံအဖန္လုပ္ကာတစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအလိုက္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ မိမိတို႔ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃) ဖြဲ႕ႏွင့္ NRPC တို႔ေတြ႕ဆံုၾကသည့္အခိ်န္မ်ားတြင္လည္း ရခိုင္ေဒသအတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားေလ်ာ့က်စေေရးကိုမိမိတို႔ဖက္မွ ေျပာဆိုေသာ္လည္း ဂ႐ုတစိုက္အေလးထားေဆာင္ရြက္မႈနည္းပါးျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရခိုင္ေဒသအတြင္း မည္၍မည္မွ်ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနေစကာမူ ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဟူေသာအဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစခဲ့ၿပီး ရခိုင္ေဒသ၌လည္း တိုက္ပြဲမ်ားေန႔စဥ္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုးစစ္မ်ားကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ား၊ စစ္ဆင္ေရးကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃) ဖြဲ႕အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း(သို႔) အစုအစည္းျဖင့္ဟန္ခ်က္ညီခုခံကာကြယ္စစ္ကိုဆင္ႏႊဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ မိမိတို႔ထဲမွတစ္ဖြဖြဲ႕အား(သို႔မဟုတ္) သံုးဖြဲ႕စလံုးအား ယခုကဲ့သို႔ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး မိမိတို႔ညီေနာင္မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနအံုးမည္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို ဆက္လက္ခုခံကာကြယ္စစ္မ်ားကိုဆင္ႏႊဲေနရအံုးမည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္ကို ဟန္႔တားေသာအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ထိုးစစ္တြင္ အသံုးျပဳေနေသာ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာတပ္စခန္းမ်ား၊ လက္နက္ႀကီးစခန္းမ်ား၊ စစ္သေဘာၤမ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးကိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ စစ္ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္မႈမ်ားကို လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလိုဟန္႔တားသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၀) ရက္ေန႔တြင္လည္း မိမိတို႔ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃) ဖြဲ႕၏သေဘာထားကို အပိုဒ္(၃) ထဲတြင္အတိအလင္းထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ မိမိတို႔ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႕ထဲမွ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕အား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ မိမိတို႔၏တပ္စခန္း၊ေလ့က်င့္ေရးစခန္းမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ မိမိတို႔ေဒသတြင္ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ တိုက္ပြဲမ်ားမရွိဘဲ လက္နက္ႀကီးအေျမာက္အျမားျဖင့္စုျပံဳပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ စစ္သေဘာၤ၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားေပၚမွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ လူမိ်ဳးေရးအမုန္းတရားမ်ားျဖင့္ဦးတည္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူလူထုမ်ားကို အေၾကာင္းအမိ်ဳးမိ်ဳးျပကာ လူသားစိတ္ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ရိကၡာမ်ားျဖတ္ေတာက္ေနျခင္း စသည္မ်ားကိုျပဳလုပ္လာမည္ဆိုပါက မိမိတို႔ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃) ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ကိုးကန္႔၊တအာင္း၊ရခိုင္ အဖြဲ႕တို႔အေနျဖင့္ အဖိႏွိပ္ခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္လက္တြဲၿပီး မိမိကိုယ္မိမိခုခံကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလ(၁၅/၁၆) ႏွစ္ရက္တာကာလအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္မ(၅၅) လက္ေအာက္ခံ၊ ဟဲဟိုးအေျခစိုက္၊ ခမရ(၁၈) မွ မိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ အေကာင္းဆံုးခုခံကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ခမရ(၁၈) တပ္ရင္းအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ထိုးစစ္အတြင္းအရာရွိအခိ်ဳ႕အပါအဝင္ ေသဆံုးသူ(၂၀) ေက်ာ္ ႏွင့္ထပ္မံထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၆) ရက္ေန႔၊ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ ခမရ(၁၈) တပ္ရင္းထံမွ စစ္လက္နက္ခဲယမ္း၊ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ(၁၆) ရက္ေန႔တြင္၊ ရခိုင္ျပည္၊ေက်ာက္ေတာ္၊ ပုဏၰားကြ်န္း၊မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း (သတင္းေဖာ္ျပၿပီး)

စက္တင္ဘာ(၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ "ရီးမဝရြာ" ႏွင့္"ေရခ်မ္းဝရြာ"အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ "အေပါက္ဝရြာ" ႏွင့္"ၿပိန္းေခ်ာင္းဝရြာ" အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ "ျပင္လွ်ားရွည္ရြာ"ႏွင့္" ေအာင္ဆိပ္ရြာ" အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊"ယိုးငူရြာ" ႏွင့္" ေက်ာက္ဆိပ္ရြာ" အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊

စက္တင္ဘာ(၁၈) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ေက်ာင္းေတာင္ရြာ၊အေရွ႕ေျမာက္ဖက္(၉.၂) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းတြင္လည္းေကာင္း

စက္တင္ဘာလ(၁၉) ရက္ေန႔တြင္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ဥယ်ာဥ္သာရြာအနီးတြင္လည္းေကာင္း၊

စက္တင္ဘာလ(၂၀) ရက္ေန႔တြင္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြားရံုေတာင္ရြာအနီးတြင္လည္းေကာင္း၊ ဝါးခတ္ေခ်ာင္းရြာအနီး၊ ဘူးသီးေတာင္၊စကခ(၁၅) ဌာနခ်ဳပ္အေရွ႕ဖက္ေတာင္တန္းတြင္လည္းေကာင္း၊တိုက္ပြဲမ်ားအသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။


စက္တင္ဘာလ(၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊အငူေမာ္ရြာ၊အေရွ႕ေတာင္ဖက္(၁.၈) ကီလိုမီတာ အကြာအေဝးတြင္လည္းေကာင္း၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊"အေသကာလရြာ" ႏွင့္"ဝါးေတာင္ရြာ" အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ အတြင္းတြင္လည္းေကာင္း တိုက္ပြဲမ်ားအသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ားကိုအခိ်န္ႏွင့္တေျပးညီ တင္ေပးလိုေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲအခိ်ဳ႕ေျကာင့္ အခိ်န္ေနာက္က်ၿပီးမွတင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္
424 views

Comments


bottom of page