၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၅/၁၆) ရက္၊ ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၉) ရက္ေန႔မွစတင္၍မိမိတို႔ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃) ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ကိုးကန္႔၊ပေလာင္၊ ရခိုင္တို႔မွတစ္လတာတစ္ဖက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းသည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္အားထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ မိမိတို႔(၃) ဖြဲ႕အၾကားတြင္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ ဆက္လက္ျပင္းထန္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈကိုစတင္မျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ မိမိတို႔အား အခြင့္ေကာင္းယူထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေန႔-ည အခိ်န္မေရြးရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ စစ္သေဘာၤမ်ားေပၚမွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကို ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို္႔ျမန္မာစစ္တပ္၏ မဆင္မျခင္ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားျပည္သူလူထုအခိ်ဳ႕ႏွင့္ ၎တို႔၏လူေနအိမ္မ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားကိုထိမွန္မႈမ်ားရွိ္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ(၁၅/၁၆) ရက္ေန႔မ်ားတြင္၊ ရခိုင္ျပည္၊ေက်ာက္ေတာ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ပုဏၰားကြ်န္း၊မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ(၁၅) ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊" ေက်ာ္ကရြာ" အေရွ႕ေျမာက္(၄.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းေပၚ၌ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွမိမိတို႔အားထိုးစစ္ဆင္တိုကခိုက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲမ်ား တစ္ေန႔လံုးနီးပါးရွိေနခဲ့သည္။ နံနက္(၉) နာရီခန္႔မွ ညေန (၄) နာရီအထိ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲၾကာခိ်န္ျမင့္မားခဲ့ေသာတိုက္ပြဲတစ္ပြဲလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္လည္းယမန္ေန႔၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာမင္းျပားၿမိဳ႕၊"ေက်ာ္ကရြာ" အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ (၄.၃) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္လည္း တိုက္ပြဲသည္ နံနက္(၉) နာရီခန္႔မွစတင္ၿပီး ညေန(၃) နာရီအထိ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္မႈႏွငိ့အတူ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရဟတ္ယာဥ္(၃) စီးျဖင့္လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ဤ(၁၅/၁၆) ႏွစ္ရက္တာတိုက္ပြဲအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွ အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားရွိသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ဖက္မွလည္း အာရကၡစစ္သည္ေတာ္(၂) ဦးတိုင္းျပည္ႏွင့္လူမိ်ဳးအတြက္အသက္ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။

(၁၅/၁၆) ႏွစ္ရက္တာကာလအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္မ(၅၅) လက္ေအာက္ခံ၊ ဟဲဟိုးအေျခစိုက္၊ ခမရ(၁၈) တပ္ရင္းအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ထိုးစစ္အတြင္းအရာရွိအခိ်ဳ႕အပါအဝင္ ေသဆံုးသူ(၂၀) ေက်ာ္ ႏွင့္ထပ္မံထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

ခမရ(၁၈) တပ္ရင္းထံမွ ပစၥတို(၁) လက္အပါအဝင္၊ လက္နက္ငယ္(၇) လက္၊ စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း၊လက္နက္ခဲယမ္းအခိ်ဳ႕၊စာရြက္စာတမ္းအခိ်ဳ႕ ၊ ေဆးဝါးပစၥည္းအခိ်ဳ႕ပါဝင္ေသာ ျခင္းေတာင္း(၂၀) လံုးကို မိမိတို႔မွသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ(၁၆) ရက္၊ ေန႔လည္(၂) နာရီ မွ (၃) နာရီခန္႔အထိ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းေတာင္ရြာအနီးတြင္လည္းတစ္နာရီခန္႔အၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ စက္တင္ဘာ(၁၆) ရက္၊ ေန႔လည္(၂) နာရီ(၃၀) မိနစ္ မွ ညေန(၅) နာရီ(၃၀) မိနစ္အထိ (၃) နာရီခန္႔ၾကာ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈသည္လည္း မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ဒိုင္းသားရြာအေရွ႕ေျမာက္ဖက္၊ (၂.၇) ကီလိုမီတာအကြာအေဝးရွိေတာင္တန္းတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ မိမိတို႔ရွိရာေနရာသို႔က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလ(၁၆) ရက္၊ ညေန(၃) နာရီ(၄၅) မိနစ္ခန္႔အခိ်န္တြင္လည္း ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ "မင္းဇီးေခ်ာင္းေက်းရြာ" အနီးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏စစ္ကူလာေသာအဖြဲ႕အား ျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ(၁၆) ရက္၊ေန႔လည္(၁) နာရီ(၁၅) မွ ေန႔လည္(၁) နာရီ(၄၀) မိနစ္အထိ ႏွစ္ဆယ့္ငါးမိနစ္( နာရီဝက္ခန္႔ၾကာ) တိုက္ပြဲသည္လည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ "သပုန္ရြာ" ႏွင့္ "သံပုရာေထာင့္ရြာအၾကား" တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယခုတိုက္ပြဲအတြငိး ရန္သူ႔ဖက္မွ (၁၀) ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အထိနာခဲ့ေသာတိုက္ပြဲလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

"၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာ(၁၆) ရက္၊ ရွမ္းေျမာက္ေဒသအတြင္းတိုက္ပြဲမ်ား"

(၁) စက္တင္ဘာလ(၁၆) ရက္၊ ေန႔လည္(၂)နာရီ အခိ်န္ခန္႔တြင္ နမ့္ဖတ္ကာ ႏွင့္ (၁၀၅) မိုင္အၾကား၊ "ေရႊေမွာ္ေက်းရြာ" အနီးတြင္ တစ္နာရီခန္႔အၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

(၂)၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၆)ရက္၊ေန႕လည္ ၁၂း ၅၀ အခိ်န္တြင္နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕၏ေျမာက္ ဘက္ျခမ္း ေတာင္ရုိးဘုရားလမ္းခြဲအနီး ႏွင့္ နမ့္ေခးေက်းရြာၾကား တြင္ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္မ (၁၀၁) လက္ေအာက္ခံ ၊ခလရ (၂၅၅) ႏွင့္မိမိတို႔ ရင္္ဆိုင္တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။    

ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္မွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိေနခဲ့သည္။ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေဝဟင္တြင္ အခိ်နိအေတာ္ျကာ (၁ နာရီခန္႔)ပံ်ဝဲေနခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အင္အားျဖည့္ထုိးစစ္ဆင္လာျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနရျခင္းျဖစ္သည္။တိုက္ပဲြတြင္း ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမ်ား စံုစမ္းလ်က္ရွိသည္။

ညီ​ေနာင္​မဟာမိတ္​ (၃) ဖြဲ႔ MNTJP/MNDAA, PSLF/TNLA, ULA/AA
Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army