၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ႏို၀င္ဘာလ(၁၉)ရက္ေန႔ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တိုက္ပြဲအတြင္းဖမ္းဆီးရမိစစ္သံု႔ပန္းမ်ား
  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army