top of page

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ(၂၄)ရက္၊ဗုဒၶဟူးေန႔၊ရခိုင္ျပည္တိုက္ပြဲသတင္း(အထူးသတင္း)

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရား၊ အေ႐ွ႕ေျမာက္ဖက္(၂) ကီလိုမီတာအကြာအေဝး(သို႔မဟုတ္)“သစ္တပံုဆည္”ေတာင္ဖက္(၁)ကီလိုမီတာအကြာအေဝး႐ွိေတာင္တန္းေပၚ၌ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏အင္အား(၂၃၀)ေက်ာ္ပါစစ္ေၾကာင္းတစ္ခုအားရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ကြန္မန္ဒိုမ်ားမွလွ်ပ္တျပက္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

အခိ်န္တိုတိုအတြင္းထိထိမိမိတိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္မိနစ္ပိုင္းအတြင္းရန္သူ(၅၀)နီးပါးေသဆံုး(မ်က္ျမင္)ခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ႐ွိသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား႐ွိေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။

ရန္သူသည္အေလာင္းမ်ားကို ကား(၆) စီးျဖင့္သယ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ယခုတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ရန္သူ႔ဖက္မွ(ေသဆံုး+ဒဏ္ရာရ) စုစုေပါင္း(၁၀၀) တစ္ရာေက်ာ္ခန္႔႐ွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎ေသဆံုးသြားသူမ်ားထဲတြင္ပါ႐ွိသြားသူမ်ား၏ေဆြမိဳ်း၊မိသားစုမ်ားမွတစ္ဆင့္သိ႐ွိရသည္။(အတည္ျပဳရန္စံုစမ္းေနဆဲ)

ဤကဲ့သို႔သတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာတိုက္ပြဲဝင္ၿပီးရန္သူအေျမာက္အျမားကိုအခိ်န္တိုတိုအတြင္းသုတ္သင္႐ွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊စစ္သည္ေတာ္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း အထိအခိုက္အက်အဆံုးမ်ားေနေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ေက်း႐ြာမ်ားကိုမီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ရခိုင္ျပည္သူလူထုမ်ားကိုမတရားဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကိုတိုက္ခိုက္ျခင္း၊လူသားမိဳ်းႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းစသည့္စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္သည့္အမႈမ်ားကို လူမိ်ဳးေရးအမုန္းတရားမ်ားကိုအေျခခံ၍ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိသည္။

ရကၡိဳင္အမိ်ဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားကိုေၾကာက္႐ြံ႕ေတြေဝေနမည္မဟုတ္ဘဲေအာင္ပြဲမ်ားရ႐ွိသည္အထိဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေပၚၾကည္း၊ေရ၊ေလပူးေပါင္းကာတစ္ဖက္သတ္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကိုဆက္လက္ခုခံရင္ဆိုင္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္လိုအပ္လွ်င္လို္အပ္သလိုတန္ျပန္ထိုးစစ္မ်ားကိုဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ တိုက္ပြဲဧရိယာမ်ားကိုဆက္လက္တိုးခဲ်႕သြားမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္
669 views

Comments


bottom of page