(၁၁)ႏွစ္ေျမာက္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ေန႔သို႔ညီေနာင္မဟာမိတ္မ်ားမွေပပို႔းေသာသ၀ဏ္လႊာမ်ား