top of page

အသိပေးထုတ်ပြန်ချက်

ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်

အသိပေးထုတ်ပြန်ချက်

အမှတ်၊ (၀၁/၂၀၂၂)

၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လကွယ်နေ့

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်


357 views

Commentaires


bottom of page