top of page

အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း


ဆိုင်ကလုန်း MOCHA မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် အာရက္ခပြည်သူလူထုများအတွက် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

109 views

1 Comment


We can do it.🤝💪

Like
bottom of page