top of page

အတည္ျပဳၿပီးအဆိုကို အျပဳသေဘာျဖင့္ၾကိဳဆိုေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ရခိုင္ျပည္လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန၌ အတည္ျပဳလိုက္ေသာ အဆိုကို လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အျပဳသေဘာျဖင့္ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

296 views

Comentarios


bottom of page