top of page

သာသနာ့နယ္ေျမအတြင္းစခန္းခ်တပ္စြဲေနၾကေသာလူမိ်ဳးေရးအစြန္းေရာက္ဗမာ့နယ္ခဲ်႕တပ္မေတာ္၊အပိုင္း(၁)


ရခိုင့္ဘိုးဘြားပိုင္သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးၿပီး သာသနာ့နယ္ေျမအတြင္း စခန္းခ်တပ္စြဲေနၾကေသာ လူမိ်ဳးေရးအစြန္းေရာက္ဗမာ့နယ္ခဲ်႕တပ္မေတာ္၊ အပိုင္း(၁)


၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၇) ရက္


ယခု Video File(or) Clip သည္ ရခိုင္ျပည္၊ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္၊ သင္းက်စ္ေတာ္ေစတီကုန္းထက္၌ ပံုေသစခန္းခ်တပ္စြဲထားေသာ တပ္မ(၄၄) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတစ္ခုမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ(၈/၉) ရက္မ်ားတြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားေနေသာပံုရိပ္မ်ားျဖစ္သည္။
ေပ(၅၀၀)ေက်ာ္ျမင့္ေသာ သင္းက်စ္ေတာ္ေတာင္ေပၚတြင္တည္ရိွသည့္ သင္းက်စ္ေတာ္ေစတီသည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ (၅)မိုင္ခန္႔ အကြာအေဝးတြင္တည္ရွိသည္။ေပါက္ေတာျပင္ရြာ၏ အေရွ႕ဘက္တြင္တည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တပ္မ(၄၄) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေစတီရင္ျပင္ေတာ္ထက္၌ ကတုတ္က်င္းမ်ားတူး၍လည္းေကာင္း၊ဘုရားတန္ေဆာင္းမ်ားႏွင့္ ေစတီပတ္ပတ္လည္တြင္ အခိုင္အမာစခန္းခ်၍လည္းေကာင္း ရခိုင့္ဘိုးဘြားပိုင္သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကိုယုတ္မာစြာဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိသည္။


လူမိ်ဳးေရးအစြန္းေရာက္ဗမာ့နယ္ခဲ်တပ္(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္) ၏ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေပၚ ၾကည္း၊ေရ၊ေလပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ရခိုင့္ဘိုးဘြားပိုင္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ မ်ားကို နယ္ခဲ်႕က်ဴးေက်ာ္သူတို႔၏စ႐ိုက္လကၡဏာအတိုင္း ပ်က္စီးေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ဖ်က္ဆီးေနခဲ့သည္မွာ ကာလအတန္ၾကာၿပီျဖစ္သကဲ့သို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာရွိၿပီးျဖစ္သည္။


၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၅) ရက္ေန႔ တြင္ ရခိုင္လူမိ်ဳးတို႔၏ ထီးနန္းစိုက္ခဲ့ရာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ကမ႓ာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ေလာက္ေသာ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားအတြင္းသို႔ တိုက္ပြဲအတုမ်ားဖန္တီး၍လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သမိုင္းဝင္ ေစတီပုထိုးမ်ားအနီးထိမွန္က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေျမာက္ဦးအေျခစိုက္၊ ခမရ(၅၄၀) တပ္ရင္း ၊ေရႊေတာင္ေပၚရွိ လက္နက္ႀကီးစခန္း ႏွင့္ ေျမာက္ဦးရဲတပ္ရင္း၊ ရဲစခန္းမ်ားမွေန၍ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေနရာအႏွံ့အျပားသို႔ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွတ္(၇/၂၀၁၉) ေန႔စြဲျဖင့္ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းမွထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။


ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စံဂါးေတာင္ေက်းရြာအတြင္း၌ တည္ထားေသာ(၃၁) ဘံုသမိုင္းဝင္ ဘုရားရင္ျပင္ထက္၊ စံဂါးေတာင္ရြာ၊နယုန္ေတာင္ရြာ၊၊ ရွပ္ရွားေတာင္ရြာ၊ဥယ်ာဥ္သာရြာ၊ ဆင္သီျပင္ရြာမ်ားအတြင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ လူေနအိမ္မ်ား၌လွည့္ပတ္၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းလေပါင္းမ်ားစြာ စခန္းခ်တပ္စြဲေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔စခန္းခ်တပ္စြဲထားရံုသာမက ၎ေနရာမ်ားမွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနေသာေၾကာင့္ (၃၁) ဘံုဘုရား အားထိမွန္၍ ပ်က္စီးမႈမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္စဥ္အတြင္း တုန္ခါမႈမ်ားေၾကာင့္ ေစတီပုထိုးမ်ား၌ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား၊ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ (၃၁) ဘံုဘုရား အားတပ္မ(၂၂) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားမွ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္၊ ဗ်ဳဟာကုန္း၊ လက္နက္ႀကီးစခန္းမ်ား၊ ရဲတပ္ရင္းမ်ား၊ ေရွ႕တန္းလႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းမ်ားမွေန၍ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြား၍ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္သာမက တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ လူမိ်ဳးေရးအမုန္းတရားမ်ားျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအားေန႔ညအခိ်န္မေရြးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည့္အႀကိမ္လည္းမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းျပား၊ အမ္း၊ စသည့္ေဒသမ်ားအပါအဝင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာပတ္ဝန္းက်င္မ်ားရွိ သာသနာ့နယ္ေျမ၊ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္၊ တန္ေစာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ၎တို႔၏တပ္စခန္း၊ အေျမာက္လက္နက္ႀကီးစခန္း၊ ေထာက္ပို႔စခန္းမ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဂ်နီဗာကြန္ဗင္းရွင္း ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္းလိုက္နာက်င့္သုံးရသည့္ႏိုင္ငံတကာ စစ္ဥပေဒမ်ားကိုကိုေျဗာင္က်က်က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိေသာ သက္ေသမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံေပးပို႔သြားမည္။ ရခိုင္ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က်ဴးလြန္ေနေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားရွိပါက မိမိတို႔၏ နီးစပ္ရာတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အျမန္ဆံုးေပးပို႔ေပးၾကပါရန္ ထပ္မံေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။


သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္


ရခိုင့်ဘိုးဘွားပိုင်သမိုင်းအမွေအနှစ်များကိုဖျက်ဆီးပြီး သာသနာ့နယ်မြေအတွင်း စခန်းချတပ်စွဲနေကြသော လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်ဗမာ့နယ်ခဲျ့တပ်မတော်၊ အပိုင်း(၁)


၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ(၁၇) ရက်


ယခု Video File(or) Clip သည် ရခိုင်ပြည်၊မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ သင်းကျစ်တော်စေတီကုန်းထက်၌ ပုံသေစခန်းချတပ်စွဲထားသော တပ်မ(၄၄) လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတစ်ခုမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ(၈/၉) ရက်များတွင် စစ်ရေးလှုပ်ရှားနေသောပုံရိပ်များဖြစ်သည်။ပေ(၅၀၀)ကျော်မြင့်သော သင်းကျစ်တော်တောင်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည့် သင်းကျစ်တော်စေတီသည် မြောက်ဦးမြို့ မြောက်ဘက် (၅)မိုင်ခန် အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိသည်။သင်းကျစ်တော်ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင်တည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ တပ်မ(၄၄) လက်အောက်ခံတပ်ရင်းများမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် စေတီရင်ပြင်တော်ထက်၌ ကတုတ်ကျင်းများတူး၍လည်းကောင်း၊ဘုရားတန်ဆောင်းများနှင့် စေတီပတ်ပတ်လည်တွင် အခိုင်အမာစခန်းချ၍လည်းကောင်း ရခိုင့်ဘိုးဘွားပိုင်သမိုင်းအမွေအနှစ်များကိုယုတ်မာစွာဖျက်ဆီးလျက်ရှိသည်။


လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်ဗမာ့နယ်ခဲျတပ်(မြန်မာ့တပ်မတော်) ၏ ရက္ခိုင့်တပ်တော်အပေါ် ကြည်း၊ရေ၊လေပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်စဉ်အတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ရခိုင့်ဘိုးဘွားပိုင် သမိုင်းအမွေအနှစ် များကို နယ်ခဲျ့ကျူးကျော်သူတို့၏စရိုက်လက္ခဏာအတိုင်း ပျက်စီးစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ဖျက်ဆီးနေခဲ့သည်မှာ ကာလအတန်ကြာပြီဖြစ်သကဲ့သို့ ကြိမ်ဖန်များစွာရှိပြီးဖြစ်သည်။


၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၅) ရက်နေ့ တွင် ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ ထီးနန်းစိုက်ခဲ့ရာ မြောက်ဦးမြို့ရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်လောက်သော ရှေးဟောင်းသမိုင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များဖြစ်သော စေတီပုထိုးများအတွင်းသို့ တိုက်ပွဲအတုများဖန်တီး၍လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့် သမိုင်းဝင် စေတီပုထိုးများအနီးထိမှန်ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ မြောက်ဦးအခြေစိုက်၊ ခမရ(၅၄၀) တပ်ရင်း ၊ရွှေတောင်ပေါ်ရှိ လက်နက်ကြီးစခန်း နှင့် မြောက်ဦးရဲတပ်ရင်း၊ ရဲစခန်းများမှနေ၍ မြောက်ဦးမြို့နေရာအနှံ့အပြားသို့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ အမှတ်(၇/၂၀၁၉) နေ့စွဲဖြင့် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းမှထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။


ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ စံဂါးတောင်ကျေးရွာအတွင်း၌ တည်ထားသော(၃၁) ဘုံသမိုင်းဝင် ဘုရားရင်ပြင်ထက်၊ စံဂါးတောင်ရွာ၊နယုန်တောင်ရွာ၊၊ ရှပ်ရှားတောင်ရွာ၊ဥယျာဉ်သာရွာ၊ ဆင်သီပြင်ရွာများအတွင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ လူနေအိမ်များ၌လှည့်ပတ်၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်းလပေါင်းများစွာ စခန်းချတပ်စွဲနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဤကဲ့သို့စခန်းချတပ်စွဲထားရုံသာမက ၎င်းနေရာများမှ မြန်မာ့တပ်မတော်သည် လက်နက်ကြီးများဖြင့်ရမ်းသန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေသောကြောင့် (၃၁) ဘုံဘုရား အားထိမှန်၍ ပျက်စီးမှုများစွာရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်စဉ်အတွင်း တုန်ခါမှုများကြောင့် စေတီပုထိုးများ၌ အက်ကွဲကြောင်းများ၊ ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ (၃၁) ဘုံဘုရား အားတပ်မ(၂၂) လက်အောက်ခံတပ်ရင်းများမှ ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။မြန်မာ့တပ်မတော်၏ တပ်ရင်းဌာနချုပ်၊ ဗျုဟာကုန်း၊ လက်နက်ကြီးစခန်းများ၊ ရဲတပ်ရင်းများ၊ ရှေ့တန်းလှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းများမှနေ၍ လက်နက်ကြီးများဖြင့် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွား၍ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်သာမက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ လူမျိုးရေးအမုန်းတရားများဖြင့် ဒေသခံပြည်သူလူထုများအားနေ့ညအချိန်မရွေးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေခဲ့သည့်အကြိမ်လည်းများစွာရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။မြန်မာ့တပ်မတော်သည် မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်၊ ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင်၊ မင်းပြား၊ အမ်း၊ စသည့်ဒေသများအပါအဝင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသောပတ်ဝန်းကျင်များရှိ သာသနာ့နယ်မြေ၊ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်စေတီပုထိုးများ၊ ဘုရားကျောင်းကန်၊ တန်စောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်းများကို ၎င်းတို့၏တပ်စခန်း၊ အမြောက်လက်နက်ကြီးစခန်း၊ ထောက်ပို့စခန်းများအဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ ဤသည်မှာ မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်း နှင့် စစ်ပွဲများအတွင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရသည့်နိုင်ငံတကာ စစ်ဥပဒေများကိုကိုဗြောင်ကျကျကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ခြင်းနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။


မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ကျူးလွန်လျက်ရှိသော သက်သေများကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများထံပေးပို့သွားမည်။ ရခိုင်ပြည်သူလူထုများအနေဖြင့်လည်း မြန်မာ့တပ်မတော်ကျူးလွန်နေသော ပြစ်မှုများအတွက် သက်သေအထောက်အထားများရှိပါက မိမိတို့၏ နီးစပ်ရာတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှတစ်ဆင့် အမြန်ဆုံးပေးပို့ပေးကြပါရန် ထပ်မံတောင်းဆိုအပ်ပါသည်။


သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး

ရက္ခိုင့်တပ်တော်

392 views

Comments


bottom of page