top of page

"သတၱမအႀကိမ္"ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႕၏တစ္ဖက္သတ္အပစ္ခတ္ရပ္စဲျခင္းသက္တမ္းတိုးျမွင့္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

396 views
bottom of page