ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ေရမ်က္ေက်းရြာအနီးျဖစ္ပြားေသာ"ေရႊနဒီ"လူစီးအျမန္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္


756 views

Recent Posts

See All