top of page

ရက္ခိုင်ပြည် မောင်တောမြို့နယ်မှ မိဖပြည်သူများသို့ အသိပီး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်


ရက္ခိုင်ပြည် မောင်တောမြို့နယ်မှ မိဖပြည်သူများသို့ အသိပီး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် (၁၂) ရက်

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂတ်စ်လ (၂၃) ရက်


349 views

Recent Posts

See All
bottom of page