top of page

ရက္ခိုင်ပြည် မောင်တောမြို့နယ်မှ မိဖပြည်သူများသို့ အသိပီး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်


ရက္ခိုင်ပြည် မောင်တောမြို့နယ်မှ မိဖပြည်သူများသို့ အသိပီး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် (၁၂) ရက်

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂတ်စ်လ (၂၃) ရက်


366 views

Comments


bottom of page