ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏အေျမာက္တပ္မွရခိုင္ျပည္ရပ္ရြာမ်ားတြင္းသို႔လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္နေသာ႐ုပ္သံဖိုင္

အားကစားေဘာင္းဘီ၀တ္ နယ္လွည့္ေသာင္းက်န္းသူစစ္ရာဇ၀တ္တပ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏အေျမာက္တပ္မွ ရခိုင္ျပည္တြင္း လူမ်ိဳးေရးအမုန္းတရားမ်ားျဖင့္ ရမ္းသန္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနေသာ ရုပ္သံဖိုင္
Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army