ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရခိုင္ေဒသအတြင္း ေက်းရြာမ်ားအား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈမွတ္တမ္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရခိုင္ျပည္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားၿပိဳ္ရြာအား၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၂၉) ရက္ ည(၁၀) နာရီခန္႔မွ စတင္၍ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးကာ စစ္ရာဇဝတ္အမႈအား က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။ အသက္(၇၀) အဘြားႀကီးတစ္ဦးအား မီးရိႈ႕သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး အသက္(၅၀) အရြယ္ သက္ႀကီးပိုင္းတစ္ဦးအား ေခါင္းျဖတ္၊လက္၊ ေျခေထာက္မ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ၿပီး လူမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အဆိုပါ တပ္ရင္းအား မိမိတို႔မွ စံုစမ္း၍ ထိေရာက္စြာလက္တံု႔ျပန္သြားမည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္